Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Riziká nového IT sveta

Číslo 1/2012 · Jozef Hinca · Čítanosť článku: 4838
 

Patrím ku generácii X1, ktorá je ‘pri tom‘ de facto od začiatku, zažila na vlastnej koži vplyv informačných technológií (IT) na svoj profesionálny i osobný život a má skúsenosť, a na jej základe i relevantný názor na to, čo môže prísť v budúcnosti. Som presvedčený, že rozvoj IT technológií, internetu a ich aplikácií až do súčasnej úrovne je jedným z najpozoruhodnejších príbehov moderného sveta a má naň zásadný dosah naprieč celým spektrom ľudských činností. Navyše, tento príbeh ovplyvňuje – či si to želáme alebo nie – celú súčasnú spoločnosť, vzťahy v nej a aj osobný život jednotlivcov. Myslím si preto, že je dobré vedieť o faktoch, súvislostiach, príležitostiach i rizikách, ktoré prináša dnes IT a internet pre človeka v našom geografickom a kultúrnom priestore, pouvažovať o nich a na ich základe zvážiť prínosy, skorigovať postoje či ošetriť riziká. Platí to rovnako pre generáciu X, ktorá sa spravidla snažila určitý čas ignorovať nové výzvy, ale dnes viac alebo menej využíva ponúkané možnosti, tak aj pre generáciu Y, pre ktorú je IT svet neoddeliteľnou súčasťou života so všetkými pozitívami aj negatívami. A platí to tiež aj pre nastupujúcu generáciu Z, ktorá má ešte nárok na určitý stupeň nezrelosti a nevyhranenosti, a preto – akokoľvek je internet a IT prirodzenou súčasťou jej života a umožňuje jej prirodzene využívať všetky príležitosti a pozitíva – môže byť práve generáciou najohrozenejšou.

Aký je dnes IT svet a čo ponúka?

Aktuálny stupeň rozvoja IT technológií, internetu a dostupných aplikácií v rozvinutom svete predbehol všetky minulé prognózy a očakávania a má najmä tieto charakteristiky:

Výkonná IT infraštruktúra je dostupná stále a všade. Vybavenie organizácií potrebným hardvérom, softvérom a priepustnou komunikačnou infraštruktúrou je už roky – až na výnimky – obvyklým štandardom. Používaný hardvér má dostatočnú výkonovú rezervu pre obvyklé aplikácie, akými sú mail, chat, sociálne siete, kancelárske aplikácie alebo video. Štandardom je skôr notebook než desktop, skôr smartfón než telefón, rozšírené sú tablety. Desktopy sú na ústupe a zdá sa, že ich budú skoro nasledovať aj netbooky. Zariadenia sú častejšie osobné, teda vyhradené pre osobnú potrebu, menej často zdieľané. Pripojenie domácností na internet v mestách a obciach je vysokorýchlostné po metalickom či optickom kábli a ľahko si poradí aj s náročnými aplikáciami, akými je napríklad video. Bezdrátové pripojenie mu konkuruje, operátori využívajú pre prenos údajov vo svojej GSM sieti širokopásmové technológie tretej generácie. Mestá a prevádzkovatelia služieb v nich poskytujú verejné WiFi pripojenia. Rozhodujúcimi témami a akcelerátormi ďalšieho rozvoja sú mobilita, interaktivita a video. Obvykle používané aplikácie si môžete ‘nosiť stále so sebou‘. Prístup k svojej e-mailovej schránke, na chat či prístup k virtuálnym komunitám na sociálnej sieti máte – ak si to želáte – k dispozícii stále, aj mimo práce a domova. Komfort ich používania v smartfóne je síce menší, ale stále akceptovateľný.

Typického súkromného používateľa IT technológií dnešných dní nie je ľahké definovať, pretože modely správania sa dosť líšia podľa generácií, vzdelania, sociálneho postavenia či ekonomických možností.

Spravidla platí, že príslušník generácie Z je k svojmu virtuálnemu svetu pripútaný najviac. Vo voľnom čase (A vlastne prečo nie aj počas školy či počas práce?) chce byť generácia Z sústavne ‘on-line‘. Komunikuje na sociálnych sieťach vo svojich virtuálnych komunitách a ľahko sa nadchne pre nové témy, ktoré sociálne siete ponúkajú. Hľadá informácie, ale nezmýšľa sa veľmi nad ich spoľahlivosťou. Sleduje blogy, ktoré ho formujú viac ako rodičia, sťahuje hudbu a video a hrá cez sieť so spoluhráčmi interaktívne hry.

Príslušník generácie Y má vo využívaní IT sveta väčší poriadok. Využíva poskytnuté možnosti precíznejšie a uváženejšie na prácu i zábavu, vykazuje známky väčšej zrelosti a rizikám sa vyhýba úspešnejšie. Riadi sa heslom: ‘Kto nie je na internete, neexistuje...‘ Internet je pre neho skvelý informačný zdroj, spoľahlivosť informácií však hodnotí podľa renomovanosti zdroja. Viac sa ho dotýka komplexnosť života a snaží sa si ho zjednodušiť. Faktúry mu chodia elektronicky, s bankou komunikuje spravidla cez internet a s nadšením víta každú novú možnosť, ktorú mu ponúkne informatizácia štátnej a verejnej správy. Nerozumie jej zaostalosti (Prečo mám pripojiť k žiadosti výpis z registra trestov? To si nevie moju bezúhonnosť overiť jeden štátny orgán u druhého nahliadnutím do jeho databázy?) a najradšej by i volil cez internet (A prečo nie?). Zdieľa svoj život a svoje údaje s priateľmi a na off-line média už takmer zabudol. Rovnako ako generácia Z nakupuje časovo a cenovo efektívne na webe, ale je opatrnejší. U renomovanejšieho obchodníka zaplatí rád o päť percent viac oproti najnižšej ponuke, pretože tá je v ‘no-name‘ internetovom obchode, ktorý požaduje platbu kreditnou kartou vopred. Rád cestuje a využíva možnosti globálnej siete na efektívnu prípravu cesty podľa svojich predstáv a preferencií. Nepotrebuje cestovné kancelárie a ich know-how ohľadne destinácie či trasy.

Azda najslobodnejší je používateľ z generácie X. Ten si aj najčastejšie uchráni svoju nezávislosť. Nie vždy však je schopný efektívne využívať všetky možnosti, ktoré má k dispozícii. Časť tejto generácie má neprimeraný rešpekt pred novými príležitosťami. Sociálne siete sú typickému používateľovi z tejto generácie vzdialenejšie. Nedokážu mu nahradiť potrebu bežnej sociálnej komunikácie. Využíva ich napríklad na kontrolu svojich detí (ak mu tie prístup nezablokujú). Niektoré spôsoby využitia IT a internetu príslušníkmi tejto generácie vzbudzujú úsmev. Napríklad vtedy, keď si ide najprv ‘siahnuť’ na tovar do kamenného obchodu a potom si ho objedná na internete alebo namiesto toho aby poslal priateľovi linky na zaujímavý obsah, doručí ho na USB kľúči osobne.

Súčasnosť IT poskytuje donedávna nevídané možnosti tým, ktorí vedia ako na to a poznajú správanie sa používateľov. Máte šikovný podnikateľský zámer? Pre jeho uplatnenie určite použite web s vhodným popisom vašich produktov a služieb, zriaďte si elektronický obchod a spropagujte ho, doplňte ho o diskusné fórum, na ktorom budete radiť svojim zákazníkom ako používať komplexné riešenia na báze vašich produktov a tiež riešiť prípadné problémy. Ak budete úspešní v návštevnosti, vyberú si vás aj iní a budú chcieť u vás umiestniť svoju reklamu. Cítite ako svoje poslanie šírenie nejakého posolstva – či už ide o apoštolát, ekológiu, alebo o podchytenie nejakej cieľovej skupiny, ktorá sa vyvíja nevhodným smerom? Ste politikom? Blogujte, pritiahnite silou svojich myšlienok do virtuálnej komunity svoju cieľovú skupinu, diskutujte s ňou a získavajte ju pre svoju vec – najprv v rámci svojho blogu na niektorom renomovanom elektronickom médiu, potom cez vlastný web a fórum/fóra na ňom. Nedávnym príkladom efektívneho využitia IT technológií a internetu je aj Arabská jar – bola ukážkou toho, ako úspešne zorganizovať masu cez sociálne siete, ako ju dostať do ulíc a urobiť revolúciu. Nečudo, že všetci mocní majú v plánoch manažmentu krízových situácií v spoločnosti medzi prvými akciami, ktoré treba urobiť, práve odstavenie internetu a mobilných sietí.

Je ale potrebné dotknúť sa aj rizík virtuálneho sveta. Tieto riziká sa dajú rozdeliť na technologické a spoločenské, pričom niektoré z rizík majú oba rozmery. Kým pri technologických rizikách sú k dispozícii definované odporúčania a postupy pre ich riadenie a elimináciu (antivírus s aktualizovanou databázou vírusov, ochrana osobných a prihlasovacích údajov a podobne – pamätáte si ešte kauzu s privilegovaným heslom nbu123?), riadenie spoločenských rizík patrí do oblastí mimo IT sveta.

Veľa problémov a z toho vyplývajúcich rizík môže priniesť pocit anonymity vo virtuálnom svete. V diskusiách, zoznamkách a chatoch tak účastník napíše či zverejní bez spoločenských zábran názor, komentár, fotografiu alebo video (aj také, ktoré by v reálnom živote nikdy v spoločnosti nepovedal a nezverejnil), a už to nemôže vziať späť. Potom po rokoch, v už zmenených životných podmienkach a situáciách, žije s obavami, kedy sa ten ‘corpus delicti‘ objaví na scéne. Ale vyhľadávače sú žalobcovia bez zábran. Okrem potenciálnych problémov pre osobný život, sa stáva i to, že budúci zamestnávateľ pri výbere svojho zamestnanca zvažuje aj skutočnosti, ktoré zistí o kandidátovom profile preskúmaním jeho ‘internetovej stopy‘. Pri komunikácii vo virtuálnom svete je dôveryhodnosť neznámeho partnera ‘na druhej strane‘ vždy otázna. Ohrozené sú najmä deti. A tak sa môže stať, že otec odhalí vo facebookových diskusiách svojej dvanásťročnej dcéry s jej virtuálnou ‘priateľkou‘ priateľkine pedofilné sklony. Samozrejme, nebezpečenstvo je menšie, ak sú obe strany virtuálneho dialógu dospelé a anonymita len povzbudí diskutujúceho hrať sa na ‘pána dokonalého‘ v akomkoľvek zmysle.

Paradoxne ďalšie riziko je v kontraste s predchádzajúcou témou. Je to strata súkromia. Anonymita je len pocit. Počítač či mobilný telefón (ktorý je tiež počítačom) má svoj jedinečný identifikátor, je ‘vystopovateľný‘. Veľký brat môže počúvať, môže v mobile a v počítači vďaka vhodne spustenému softvéru zbierať o používateľovi informácie a posielať ich prostredníctvom siete ďalej. Je zaujímavé vedieť, že tieto sledovacie aktivity sú v poslednom čase praxou, ktorú používajú niektorí zamestnávatelia pri svojich zamestnancoch. Pohybujú sa tak väčšinou na hrane medzi svojimi právami a právami na ochranu súkromia zamestnanca, ale reálna či potenciálna možnosť využitia získaných informácií je pre zamestnávateľa veľmi príťažlivá.

Mobilný telefón majiteľ so sebou obvykle stále nosí, a tým umožňuje svoju lokalizovateľnosť kedykoľvek a kdekoľvek s presnosťou, ktorá závisí od hustoty základných staníc BTS mobilného operátora v lokalite a na spôsobe pokrytia mobilným signálom. Tieto možnosti dávajú operátorom príležitosť ponúkať služby lokalizácie – Location Based Services a ďalšie služby, ktoré s informáciou o polohe súvisia. Samozrejme, ochrana súkromia vyžaduje súhlas toho, koho chcete lokalizovať. Na základe zistenej informácie o polohe môžete dostať od svojho mobilného operátora užitočné informácie napríklad o parkovacích možnostiach v lokalite alebo o najbližších reštauráciách, ale aj cielenú reklamu súvisiacu s lokalitou, v ktorej sa práve nachádzate.

Informácie o polohe majiteľa telefónu sa ale dajú využiť aj úplne inak. Na Slovensku sa to stalo po prvýkrát niekedy okolo roku 2005. Médiá priniesli správu, že bratislavský súd oslobodil obžalovaného, ktorý vyvrátil verziu obžaloby na základe dôkazu, poskytnutého jeho mobilným operátorom. Obžaloba totiž uvádzala čas a miesto stretnutia, kde malo prísť k pokusu o podplatenie žalobcu – vysokého štátneho úradníka – riaditeľom komerčnej firmy. Ale výpis operátora dokázal, že obžalovaný sa v tom čase nachádzal na úplne inom mieste, spochybnil tak fakty obžaloby a súd obžalovaného oslobodil.

Sociológovia už dlhší čas upozorňujú na nebezpečenstvá náhrady reálnych sociálnych kontaktov virtuálnymi. Najmä mladej generácii hrozí neschopnosť či nižšia schopnosť vytvárať reálne sociálne vzťahy, väzby a kontakty práve preto, že je príliš ovplyvnená virtuálnou realitou.

Závislosti rôzneho druhu sú tiež vážnou témou. Ak necháme bokom gambling, určite medzi tieto riziká s veľmi vážnymi dosahmi na osobný život človeka patrí workoholizmus. Obeťou je usilovný zamestnanec súkromného či rozvinutého verejného sektora. Zamestnávateľ sa o neho príkladne stará, vytvorí mu všetky podmienky pre prácu a povzbudí ho, aby ich efektívne využíval. Vybaví ho mobilnou kanceláriou, teda GSM telefónom, notebookom s pripojením na internet a softvérom pre bezpečné pripojenie tunelom do intranetu zamestnávateľa. A tak si zamestnanec nosí svoju kanceláriu domov, na dovolenku, na služobné cesty a zamestnávateľ očakáva, že je k dispozícii a pracuje na úlohách nielen počas pracovného času, nielen po večeroch, ale aj cez víkendy. Workoholik sa chytí, dosahuje určitý čas nadpriemerné pracovné výsledky a pracuje ‘za dvoch‘. Zamestnávateľ to aj pravidelne využíva a z času načas dokonca ocení, až kým sa nedostaví syndróm vyhorenia so všetkými devastujúcimi dôsledkami na profesionálny a osobný život zamestnanca.

Budúcnosť

A ako to bude pokračovať ďalej? Je príjemné zahrať sa na chvíľu na futurológa, a urobíme tak aj v tomto prípade. Je však potrebné uvedomiť si, že spoločným menovateľom všetkých scenárov budúceho vývoja je to, že nevychádzajú, že sa nenaplnia. Vždy sa objavia nové zásadné skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré ovplyvnia predpokladaný vývoj. Cieľový stav tak v definovanom časovom horizonte je nakoniec iný. Napriek tomu plánovanie strategických scenárov je bežná disciplína a tí, ktorí tak robia, sú na budúcnosť lepšie pripravení.

Pár príkladov, ktoré ilustrujú, ako neočakávaný či nepredikovateľný vývoj zásadne zmení cieľový stav:

Keď v roku 1994 ikona IT sveta Bill Gates prehlásil, že vidí len malý komerčný potenciál internetu, veľmi sa mýlil. Realita prekonala všetky prognózy i tie optimistické...

V roku 1997 som počul na konferencii v Kalifornii z úst Johna Chambersa z CEO spoločnosti Cisco, prognózu o rozšírení internetu, ktorú ilustroval na príkladoch z vlastnej rodiny. Vtedy som nerozumel, načo má vo svojej vile počítačovú sieť a osobný počítač pre každého člena rodiny – moje osobné prognózy využitia IT na osobné účely mojej rodiny vyzerali skromne. Za osem rokov som aj ja mal doma aj počítačovú sieť aj toľko osobných počítačov ako členov rodiny.

Ešte v roku 2004 sa nedal odhadnúť úspech sociálnych sietí a ich dosah na nastupujúcu generáciu. Dnes je tu. Mark Zuckerberg zarába miliardy a naše deti si nevedia predstaviť svoj život bez jeho Facebooku.

Myslím si, že v blízkej budúcnosti sa bude rozširovať infraštruktúra a jej dostupnosť. Programy poskytovateľov internetu dostávajú čím ďalej tým výkonnejšie možnosti pripojenia do každého ľudského sídla, v ktorom sa črtá ‘busines case‘. Používateľ platí za pripojenie bez obmedzenia množstva prenášaných údajov, čo je základným predpokladom na využívanie aplikácií, náročných na šírku pásma (video).

Ďalej bude pokračovať trend personalizácie IT infraštruktúry. Model zdieľania jedného personálneho počítača viacerými používateľmi už čoskoro upadne do zabudnutia. Nahradí ho trend viacerých zariadení pre jedného používateľa a ich vzájomná synchronizácia. Je samozrejmé, že chcete synchronizovať mail či viacero používaných mailových účtov, kalendáre, kontakty medzi notebookom či desktopom a smartfónom, prípadne tabletom. To, čo dnes vidíme u časti pokročilých business užívateľov, sa stane bežným a rozšíreným.

Cloud technológie umožňujú obľúbeným poskytovateľom aplikácií a údajov flexibilný rast – a to je práve to, čo pre IT infraštruktúru potrebujú. Používateľ dostáva z cloud-u Gmail, jeho údaje – hudba, video, knihy – sú pre neho dostupné a chránené v cloud-e iTunes či Amazonu. Trend využívania cloud technológií bude akcelerovať a bude prinášať prospech ako pre používateľov, tak i poskytovateľov aplikácií.

Bezpečnosť používateľa, jeho elektronická identita, ochrana jeho osobných údajov, jeho súkromie a súvisiace oblasti sú témy, ktoré budú v budúcnosti naberať na vážnosti. Bežný používateľ si bude viac uvedomovať s tým spojené riziká a bude sa vedieť správať obozretnejšie.

Budeme tiež ochotnejší platiť za kvalitný obsah. Na internete sa dá nájsť všetko, ale garancia dôveryhodnosti nájdenej informácie je otázna. Preto informácie, za ktoré sa niekto renomovaný zaručí svojím menom, majú a budú mať svoju cenu.

V najbližších rokoch sa snáď už dožijeme aj aplikácií, ktoré spadajú do kategórie eGovernment. Uľahčia nám vybavovanie úradných záležitostí, prepoja informačné systémy navzájom, umožnia sledovanie postupu pri vybavovaní žiadostí on-line, urobia transparentnejší styk občan –štát/mesto/obec a obmedzia šikanovanie občanov úradmi. Ak sa mi stane nehoda a informácie o mojom zdravotnom stave budú on-line dostupné prvému lekárovi, ktorý ku mne dorazí, zvýši sa šanca na moju záchranu. Osobne sa teším aj na to, že budem môcť elektronicky voliť. Bude jedno, odkiaľ sa prihlásim so svojou elektronickou identitou, či zo Slovenska alebo zo zahraničia. Už viac nebude potrebné posielať zo zahraničia žiadosť, ktorú treba doručiť šesť týždňov pred voľbami.

Deti si prestanú kriviť chrbtice školskými taškami. Veď čítačka Kindle váži menej ako dvesto gramov a elektronické učebnice obsadia v nej len zlomok celkovej pamäťovej kapacity. Má excelentný e-Ink display s kontrastom lepším ako papier, neunaví oči. Ako bonus poskytuje funkcionalitu, ktorú by ste od čítačky neočakávali – od zvýrazňovania textu až po WiFi či 3G pripojenie. Po návrate zo školy, vybavenej výpočtovou technikou nielen v počítačovej učebni, si dieťa sadne na hodinku za domáci počítač a uloží cez internet vypracovanú domácu úlohu či projekt do školského informačného systému.

Očakávanie trendov, ktoré ďalej zjednodušia ovládanie IT technológií a interaktivitu aplikácií, je tiež na mieste. Pred dverami stoja zaujímavé nové technológie a trendy, ktorých vplyv na ďalší rozvoj IT a ich masové rozšírenie je ešte ťažké odhadnúť. Vymenujme len niektoré – intuitívny používateľ, ‘seamless collaboration‘,‘next generation display‘, ‘social computing‘, virtuálna realita, ‘augmented reality‘, ePaper, 3D tlač. Skúste si niektoré z týchto hesiel vložiť do obľúbeného vyhľadávača a o pokračovanie čítania máte postarané.

Autor pracuje v súkromnom sektore v oblasti informačných technológií

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.