Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Prečo sa dospelí dávajú krstiť?

Číslo 1/2012 · George Weigel · Čítanosť článku: 2749
 

Existuje presne toľko dôvodov pre konverziu, ako je konvertitov. Evelyn Waugh sa stal katolíkom, podľa jeho vlastných slov „bez veľkých emócií, ale s jasným presvedčením“. A to je pravda, ktorej by sa mal každý držať. Kardinál Avery Dulles napísal, že jeho cesta do Katolíckej cirkvi sa začala, keď ako neveriaci študent Hardvardu vzdialený od svojej prísne presbyteriánskej rodiny prechádzal popri rieke Charles v Cambridge, Massachusetts, a pozoroval listy trasúce sa v daždi: „Takáto krása nemôže byť náhodná,“ myslel si, „Stvoriteľ musí existovať.“ Thomas Merton považoval katolicizmus za esteticky a intelektuálne príťažlivý. Keď si tento bývalý voľnomyšlienkar, ktorý sa zahrával s komunizmom a hinduizmom, našiel cestu do trapistického kláštora a stal sa kňazom, vysvetľoval omšu svojmu neobrátenému priateľovi, básnikovi Robertovi Laxovi, prirovnaním k baletu. Kardinál Jean-Marie Lustiger trval až do svojej smrti v roku 2007 na tom, že jeho konverzia ku katolicizmu nebola popretím, ale naplnením jeho židovských koreňov. Kardinál sa často objavoval na obradoch pripomínajúcich holokaust a recitoval mená mučeníkov vrátane: „Gisèle Lustiger, ma maman (moja matka)“.

Dvaja z veľkých konvertitov devätnásteho storočia boli géniovia anglického jazyka: teológ John Henry Newman a básnik Gerard Manley Hopkins. Táto tradícia literárnych konvertitov pokračovala v dvadsiatom storočí a zahŕňala ľudí ako Evelyn Waugh, Graham Greene, Edith Sitwellová, Ronald Knox a Walker Percy. Ich dedičstvo dnes žije v Kostole nášho Spasiteľa na Park Avenue v New Yorku, kde je kňazom konvertita, spisovateľ, satirik a amatérsky boxer George William Rutler.

V začiatkoch amerického katolicizmu konvertoval z anglikánstva piaty arcibiskup Baltimoru (a de facto prímas USA) Samuel Eccleston. Podobne konvertovala prvá svätica narodená v Amerika, zakladateľka katolíckeho školstva Elizabeth Anne Setonová. Portrét matky Setonovej v arcibiskupskom úrade v New Yorku pôsobí akosi nepatrične, keďže ju ako mladú vdovu vyštvala z New Yorku anglikánska rodina jej manžela, potom ako sa stala katolíčkou. Iný veľký konvertita devätnásteho storočia, Angličan Henry Edward Manning, ktorý sa mohol stať anglikánskym arcibiskupom v Canterbury, no stal sa namiesto toho katolíckym arcibiskupom vo Westminsteri, na smrteľnej posteli vytiahol spod vankúša modlitebnú knižku svojej dávno zosnulej ženy a dal ju priateľovi so slovami, že bola jeho duchovnou inšpiráciou po celý život.

Ak existuje nejaké spojenie medzi týmito rozdielnymi osobnosťami, môže byť toto: muži a ženy intelektu, kultúry a úspechu nachádzali v katolicizme to, čo blahoslavený Ján Pavol II. nazýval „symfóniou pravdy“. Táto bohatá a zložitá symfónia a harmónia, ktoré ponúka, je príťažlivou, presvedčivou a neodolateľnou alternatívou roztrieštenosti moderného a postmoderného intelektuálneho a kultúrneho života, kde máločo spolu pasuje a väčšina je kakofóniou. Katolicizmus však nie je náhodným súborom právd, vyznanie viery nie je arbitrárnym katalógom výrokov a nie je ním ani Katechizmus Katolíckej cirkvi. Všetko do seba zapadá. Tým, že katolicizmus ponúka symfonickú harmóniu, pomáha navzájom zladiť všetky aspekty nášho života a usmerňuje našu lásku a vernosť správnym smerom.

Nemusíte však byť intelektuálmi, aby ste ocenili túto „symfóniu pravdy“. Katolicizmus je predovšetkým stretnutím s osobou, s Ježišom Kristom, ktorý je „cesta, pravda a život“. (Ján 14, 6) Stretnutie s touto osobou je stretnutím s pravdou, ktorá dáva zmysel všetkým ostatným pravdám v našom živote. Plné prijatie katolíckej pravdy otvára najširšie možné pole pre intelektuálne objavy. Dokazujú to životy takých ľudí, ako bol blahoslavený John Henry Newman.

Pri pohľade zvonka sa katolicizmus zdá uzavretý a neprívetivý. Ako však poznamenal Evelyn Waugh, zvnútra sa všetko zdá oveľa priestrannejšie a otvorenejšie. Gotika so svojimi vzletnými klenbami a piliermi a žiarivými vitrážami nie je klasickou formou katolíckej architektúry náhodou. Plnosť krásy svetla na vás však padne, len ak vstúpite dovnútra.

Autor je kanadský spisovateľ a publicista, autor biografie Jána Pavla II. Svedok nádeje. Pracuje v americkom inštitúte Ethic Public Policy Center vo Washingtone.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.