Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Kto môže za krízu?

Číslo 3/2011 · redakcia · Čítanosť článku: 2296
 

Celý svet rieši hospodársku krízu. V ostatnom čase rozšírenú o problém vysokých štátnych dlhov. Na Slovensku ide o problém nákladov na spoločnú menu euro, ktoré rastú práve kvôli dotáciám pre vysoko zadlžené krajiny. Samozrejme kríza to nie sú len udalosti zo sveta, ale aj priamy dopad na slovenskú zamestnanosť, výšku miezd, výšku daní, výdavkov na zdravotníctvo aj na národnú bezpečnosť a podobne.

A hoci si to pri dennom sledovaní spravodajstva azda ani neuvedomujeme, kríza je pre politiku niečo ako zrýchlený čas. Za pomerne krátky čas umožní prijatie takých opatrení, ktoré by inak trvali celé roky. A súčasne ukáže, kto je silný a kto slabý, kto vyjde posilnený a kto oslabený. Počas krízy sa teda presúva nielen hospodárska, ale aj politická moc. Nielen vnútri štátu, ale aj na medzinárodnej politickej scéne. Nie je náhoda, že Spojené štáty americké majú po prvý krát znížený rating a to nezostane bez dôsledkov. Napokon, ako upozornil jeden z náčelníkov amerických ozbrojených síl, rastúci americký dlh je najväčším dlhodobým bezpečnostným rizikom pre USA. Rovnako nie je náhoda, čo sa deje v Európe, osobitne v Grécku, Írsku, Portugalsku a ďalších západných štátoch. A ani to nezostane bez dôsledkov. Prebiehajúci zápas zmení Európsku úniu aj Slovensko. Rozhodli sme sa preto osloviť a pozvať troch hostí, aby sa na stránkach Impulzu zúčastnili malého sympózia, kde dajú odpoveď na to, prečo vypukla súčasná kríza a v čom v skutočnosti spočíva.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.