Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Poď a nasleduj ma

Číslo 4/2005 · František Mikloško · Čítanosť článku: 4598
 

Poď a nasleduj ma

Lucia Bačíková: Zo spomienok tajne vysvätených kňazov 1950 – 1989
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2005

Kniha osobných svedectiev tajne vysvätených kňazov na Slovensku v rokoch 1950 – 1989 podáva historicko-náboženské svedectvo o živote Cirkvi na Slovensku v niekoľkých rovinách. Časové vymedzenie príbehov v knihe nie je náhodné. V roku 1950 boli v Československu (a teda i na Slovensku) zlikvidované všetky mužské aj ženské rehole. V tom istom čase bola zlikvidovaná Gréckokatolícka cirkev. Časť biskupov bola zatknutá a súdená, ostatní žili pod stálou kontrolou Štátnej bezpečnosti. Komunistická moc chcela odtrhnúť katolícku cirkev od Vatikánu. Tu začínajú príbehy tajných vysviacok kňazov.

Tá prvá rovina knihy podáva neuveriteľné svedectvo o živote Cirkvi na Slovensku v komunistickom období. Ako sme už povedali, v roku 1950 boli zlikvidované všetky rehole. Keď v novembri 1989 padol v Československu komunistický režim, na verejnosť vystúpili mladí ľudia v rehoľných rúchach, v počte ešte väčšom, ako keď ich komunistická moc zakázala. Ani jedna rehoľa za štyridsať rokov prenasledovania na Slovensku nezanikla.

Za týmto obrovským úsilím stáli obety prinesené v pracovných táboroch a vo väzniciach, stáli za ním charizmatické osobnosti, ktoré prenášali kontinuitu rehoľnej charizmy, stáli za ním tajní biskupi na Slovensku, ale i pomoc biskupov v Poľsku i vo východnom Nemecku, ktorí boli ochotní svätiť mladých adeptov na rehoľné kňazstvo. Príbeh tajnej cirkvi na Slovensku je v niečom ojedinelý. Kým v Rusku, Číne, Rumunsku, na Ukrajine, nehovoriac o Albánsku, boli tajné cirkvi takmer zničené, na Slovensku, napriek tomu, že zo všetkých komunistických krajín strednej a východnej Európy tu bol najtvrdší režim, tajná cirkev prežila.

Popri týchto „veľkých“ dejinách cirkvi na Slovensku kniha podáva v druhej rovine „malé“ dejiny osobných príbehov tajných kňazov. Ako sa rodilo kňazské povolanie u týchto ľudí? Kedy v ich duši zaznel hlas „Poď a nasleduj ma“? V akom rodinnom prostredí vyrastali, s akými kňazmi sa stretávali, ako tajne študovali, ako a kde boli tajne vysvätení (kapucín Kamil Vanček bol tajne vysvätený biskupom Korcom v najprísnejšom väzení vo Valdiciach pri Jičíne) aké sú ich osudy a pocity po páde komunizmu?

O tomto všetkom rozprávajú oni sami a podávajú tým znovu neopakovateľné svedectvo o živote katolíckej cirkvi na Slovensku počas komunistického obdobia. Kniha o príbehoch tajných kňazov na Slovensku v rokoch 1950 – 1989 je prínosom i pre všeobecné dejiny cirkvi vo svete v dvadsiatom storočí.

A poslednú, tretiu rovinu tejto knihy, predstavuje pre mňa samotná autorka. Mladá, čerstvo skončená historička, ktorá príliš nezažila obdobie prenasledovania na Slovensku, si zobrala magnetofón a viac ako tri roky putovala po Slovensku. Nahrávala tieto príbehy kňazov (niektoré v poslednej chvíli, pretože aktéri medzitým už zomreli), potom tieto záznamy prácne prepisovala a až nakoniec ich dala do podoby, ktorú predstavuje táto kniha. Je to radostný a potešujúci nástup generácie, ktorá komunizmus už nezažila.

A tak sa tešme, že pamäť Slovenska je obohatená o ďalšiu knihu, ktorá podáva svedectvo o heroickom postoji veriacich i kňazov počas obdobia komunizmu na Slovensku.

František Mikloško
Autor je poslancom NR SR

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.