Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Kráľovná z Tammiru

Číslo 2/2011 · Mariana Páterková · Čítanosť článku: 2919
 

Nejeden rodič či učiteľ rieši v súčasnosti problém, čo dať čítať dnešným starším deťom a mladým. Svojho času chlapcov nadchýnali Foglarove Rýchle šípy či Mayov Winnetou. Dievčatá siahali po Montgomeryovej Anne zo Zeleného domu či Pollyanne. A jedných i druhých zaujímali Traja pátrači a Pán Tragáčik. V ére fantasy literatúry kde sa to hemží prútikmi, drakmi a všakovakými príšerami, v zovretí pochybností o správnosti sýtenia detskej duše podobnými divmi, prichádza na slovenský knižný trh druhé a tretie pokračovanie knihy Kráľovná z Tammiru – Rafaelova cesta za snom a Srdce bieleho vlka.

Už prvý diel knihy: Kráľovná z Tammiru - Priatelia čarovnej vŕby vyvolal pozitívny ohlas nielen čitateľov, ale aj odbornej verejnosti. Román vydaný vydavateľstvom Don Bosco získal Cenu Ivana Kraska za rok 2009 za debut v slovenskom jazyku, ktorú udeľuje Literárny fond.

Autor, mladý katolícky kňaz Vladimír Štefanič, kráčajúc v šľapajach svojich starších bratov predovšetkým C.S.Lewisa a čiastočne aj J.R.R.Tolkiena, otvára detskému čitateľovi (a celkom pokojne aj náročnému dospelému) brány nového sveta. Neprebrané obrazy, novátorské motívy a „neokukaná“ symbolika vovádzajú do tajomných príbehov krúžiacich okolo dedinky Tammir, dievčatka Natálky, no predovšetkým okolo záhadného stromu, vŕby. Hoci obrazy sú zvláštne a nové, osudy hrdinov i ich cesty poznávania pravdy sú tak hlboko realistické, že v nich pokojne možno rozpoznať vlastný príbeh blúdenia i premknutia a obrátenia. Vnímavý čitateľ odhalí mnohé alúzie na state Svätého písma Starého i Nového zákona a na rôzne úseky života katolíckych svätcov (svätý František Assiský, svätý Damián de Veuster, svätá Jana z Arku). Autor občas zažartuje aj s alúziami na reálie diel C.S.Lewisa (Elmar-Telmar a pod.).

Detského čitateľa iste nadchnú strhujúce dejové zvraty a autorova schopnosť udržať napätie a tajomstvo až do posledného slova knihy. Jeho nesporný naratívny talent naviac pretkávajú nádherné umelecké prostriedky, predovšetkým „neotrepané“ hravé prirovnania, personifikácie a iné metafory. V druhom diele románu sa časté snové predstavy miešajú s reálnymi udalosťami. Niektoré výjavy, obzvlášť v tretej časti, priam volajú po filmovej vizualizácii.

Kniha má zvláštnu schopnosť upokojiť a rozveseliť rozorvanú dušu. Privádza k zamysleniu nad večným bojom dobra a zla (boj Natálky a „vŕby“ s čarodejnicou Abenis), nad ohraničenosťou zla a všemohúcnosťou dobra, nad spôsobmi postupného zakorenenia hnevu v ľudskom srdci, ale i víťazstva nad ním (príbeh Marty). Ušľachtilá obeta otca Walda nenechá ľahostajným žiadneho čitateľa. Každé z detí v románe v určitom okamihu preukáže zaujímavú schopnosť jasného nazerania na dianie vo svete (Natálka pred kráľom Couchionom, Kristínka pred mamou Martou, Area v rozhovore s Baldifom a podobne). Čisté detské srdcia sa stávajú nástrojom dobra. Ľudia, opierajúci sa o moc Jasoma, dostávajú novú silu odolávať ťaživým situáciám.

Niektorí autori píšu o ľudských osudoch, no z ich slov cítiť chlad. Zo Štefaničových slov sála ľudskosť, ušľachtilosť a dobro. A pre milovníkov slovenského jazyka možno spomenúť, že navyše sú tieto morálne a etické hodnoty obalené v krásnej slovenčine. Takže pre rodičov riešiacich problém, akú knihu odporučiť či „podstrčiť“ svojim deťom treba vrelo odporučiť Kráľovnú z Tammiru. A nám priateľom čarovnej vŕby ostáva len dúfať, že nás autor čoskoro poteší ďalším pokračovaním príbehu.

Mariana Páterková, matka štyroch synov a absolventka FF KU v Ružomberku

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.