Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Dotkne sa „Svetlo sveta“ aj slovenského čitateľa?

Číslo 2/2011 · Mária Svobodová · Čítanosť článku: 2244
 

Peter Seewald Svetlo sveta Pápež, Cirkev a znamenia čias
preklad: Marián Gavenda, vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava 2011, s.226

Počas letných prázdnin v roku 2010, sa Petrovi Seewaldovi významnému nemeckému novinárovi, dostalo výnimočného privilégia – v Castel Gandolfo mu poskytol šesťhodinové interview pápež Benedikt XVI. Na tomto základe vznikla kniha, ktorú vydalo vatikánske vydavateľstvo Libreria Editrice Vaticana a predstavilo ju v novembri 2010 v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Pri predstavovaní tejto knihy povedal hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi:

„To, čo chcel pápež ponúknuť, nie je odborná diskusia s odbornou terminológiou o morálnych otázkach. Toto totiž nie je úlohou knihy takéhoto druhu. A potom nechce «oberať» o prácu vatikánske kongregácie, najmä Kongregáciu pre náuku viery. Chcel použiť hovorový jazyk, ktorému by všetci rozumeli. Môžeme byť pápežovi vďační za takéto skutočne odvážne komunikačné gesto. Snažil sa hovoriť jazykom prístupným pre všetkých. Chcel odpovedať na mnohé otázky aj s tým rizikom, že vyvolajú ďalšie diskusie, alebo že nebude vždy dobre pochopený.“

Knihe Svetlo sveta venovali hneď po jej vydaní veľkú pozornosť svetové médiá aj samotní čitatelia. Vďaka vydavateľstvu Don Bosco už niekoľko týždňov môžu radosť z tejto knihy zažívať aj čitatelia na Slovensku. Stačí jedna upršaná nedeľa, a táto kniha rozhovorov vás nepustí. Prečo tak oslovuje ľudí na celom svete, som pochopila počas jedného májového víkendu aj ja, keď som pre prechladenie mala čas na čítanie (čo je pocit, ktorý si pamätám len z čias mojej mladosti).

Peter Seewald nerobil s Jozefom Ratzingerom prvý rozhovor, pretože už spolu pracovali na knihách rozhovorov Soľ zeme (1996) a Boh a svet (2000), z ktorých sa stali svetové bestsellery. Ale v lete roku 2010 urobil Seewald prvý rozhovor s pápežom Benediktom XVI. Vzhľadom k tomu, že ide o bezprecedentnú udalosť, keď spisovateľ kladie otázky pápežovi, a ten na ne bezprostredne odpovedá, dá sa na knihu pozerať z mnohých hľadísk. Zaujal ma spôsob ako kladie autor otázky, ale najmä odpovede Svätého Otca.

Peter Seewald kladie otázky veľmi priliehavo, cielene, pohotovo, často nepríjemne. Vidno, že sa živo zaujíma o Cirkev, pápeža, spoločnosť, o to, ako prijímajú Cirkvou podávané učenie ľudia vo svete a ako pôsobia veriaci či takzvaní veriaci na ostatných. Pre mňa, čitateľku z bývalého východného bloku, bola prekvapením už aj celá šírka problémov, ktorým sa Seewald venoval. Okrem tém, ktoré rezonujú v masmédiách často, otvoril Seewald mnohé ďalšie témy. Tiež sa mu podarilo nenásilne odľahčiť rozhovor aj niekoľkými nanajvýš ľudsky zaujímavými otázkami. Ako to hovorí známy reklamný slogan na túto knihu: „Opýtal sa všetko, na čo by sme chceli počuť odpoveď od pápeža.“ Rozmýšľala som, čo by som sa na mieste Seewalda opýtala ešte Svätého Otca ja a prišla som najviac na dve otázky.

Zaujímavejšie ako otázky je však sledovať odpovede, úvahy a stanoviská Svätého Otca, ktorý hovorí s veľkou otvorenosťou, priamosťou a presnosťou. Nevyhýba sa nepríjemným témam, ani priznaniam niektorých svojich omylov a omylov svojich poradcov. Pritom sú jeho odpovede také úprimné a ľudsky citlivé, že sa dotknú duše každého kresťana, ale myslím, že i nezaujatého intelektuála - nekresťana.

Kniha sa skladá z troch častí s názvami: Znamenie čias, Pontifikát, a Kam kráčame? Seewald svoje námety väčšinou bohato rozvíja, začínajúc uvedením do problému, úvahou respektíve glosovaním predtým, ako položí otázku. Začína otázkami spojenými s radostnými a pútavými spomienkami na pápežskú voľbu. Už na prvej strane odpovedí spomína Benedikt XVI. ohľadom voľby za pápeža : „Bol som si úplne istý, že táto úloha nie je pre mňa... V tej chvíli som si dokázal jedine povedať..., že Božia vôľa je zrejme úplne iná... Ale že on bude so mnou.“ Nasledujú otázky na bežný život pápeža, ktoré vystriedajú otázky na náročnejšie témy.

Pomerne dosť miesta sa venuje problémom Cirkvi. Autor sa venuje škandálu sexuálneho zneužívania, problematiky okolo zrušenia exkomunikácie štyroch Lefébvrových biskupov z hľadiska kanonického práva, najmä prípadu Williamsona (popierača holokaustu), kde išlo pravdepodobne o vopred pripravenú proticirkevnú provokáciu, nedorozumeniu spojenému s prednáškou Benedikta XVI. v Regensburgu a dezinterpretácii stanoviska ku kondómom v rámci boja proti AIDS v Afrike. Tieto nepríjemné škandály a udalosti sú v knihe dokumentované aj v prílohách.

Dôležitejšie, a u nás pomerne menej časté, sú otázky v kapitolách uvažujúcich o súčasných tendenciách sekularizmu, relativizmu, a tiež o proticirkevných tendenciách na Západe. Ďalej sú to otázky ekumenizmu, zbližovania Ortodoxnej cirkvi s Katolíckou cirkvou a postavenia pápeža pri úsilí o jednotu kresťanstva. Svätý Otec osvetľuje a objasňuje postoj k protestantským cirkevným spoločenstvám a takisto aj vzťahy Svätej stolice s islamom a židovskými obcami. S veľkým porozumením Svätý Otec zodpovedal na autorom predostreté otázky antikoncepcie, celibátu, nerozlučiteľnosti manželstva, homosexuality a ordinácie žien.

Najviac ma oslovila posledná časť knihy Kam kráčame? Venovaná je problémom viery, vedy a Cirkvi, historickosti evanjelií a druhému príchodu Ježiša Krista. Jedna kapitola je venovaná Panne Márii a fatimskému posolstvu. Napriek trvalým silnejúcim útokom na hodnoty kresťanskej kultúry Svätý Otec v závere kapitoly Ježíš Kristus sa vracia ubezpečuje, že: „Cirkev sa usiluje rozvíjať obranné sily a vytvárať priestory, v ktorých sa v protiklade celého ničenia okolo nás znova stáva viditeľnou krása sveta a krása života.“ Na konci knihy je tiež krátky životopis a stručná kronika pontifikátu Benedikta XVI.

I keď čitateľ pri čítaní knihy pociťuje všetku tú ťarchu a smútok tohto sveta, a niekedy dokonca akúsi neriešiteľnosť aj z pohľadu kresťanskej viery, tak ako je to uvedené aj v inej recenzii1 , prichádza vzápätí reakcia Benedikta XVI., ktorá je úžasná, jasná, Bohom naplnená, strhujúca. Odpovede sú plné láskavosti, lásky, pochopenia pre iné názory a pohľady a predovšetkým neuveriteľnej schopnosti veci analyzovať a zaujať jasné stanoviská.

A nakoniec vám prezradím, čo oslovilo mňa a teším sa, že pri čítaní Svetla sveta osloví niečo pekné i vás a budete nášmu svetu a aj Cirkvi, ktorým problémom Svätý Otec tak dobre rozumie, tiež o trochu viac rozumieť, a tak svet a Cirkev viac milovať:

„Treba si znova uvedomiť, že byť človekom je niečo veľké, veľká výzva. Skutočnému človečenstvu nezodpovedá banálnosť života, ktorý len jednoducho plynie. Tak ako mu nezodpovedá zameranie na blahobyt ako najlepší spôsob života a na dobrý pocit ako jedinú náplň šťastia. Musí sa znovu stať zrejmé, že na ľudský život musíme klásť vyššie nároky a len tým sa otvára cesta k väčšiemu šťastiu; že byť človekom je ako horská túra, na ktorej sú aj ťažké výstupy. No len cez ne sa dostaneme do výšok a môžeme zakúšať krásu bytia. Veľmi mi leží na srdci, aby som toto zdôraznil.“

Autorka je spolupracovníčka revue Impulz.
1 - Svetlo sveta - kniha, která září Bohem, Recenzia, Eduard Kastner, Skleněný kostel, 15.5.2011

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.