Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Kultúrny stánok na Lovinského

Číslo 2/2011 · František Mikloško · Čítanosť článku: 3458
 

Keď chcem predniesť oslavný príhovor na dnešnú jubilantku Gabrielu Smolíkovú, musím sa odraziť od jej dávnej i menej dávnej histórie. Prababka Gabiky Smolíkovej sa volala Radvanská a pochádzala zo známeho rodu Radvanských. Rod Radvanských je až do dnešných dní známy dvoma udalosťami.

Po prvé je to Radvanský jarmok, jeden z najstarších jarmokov na Slovensku i v strednej Európe. Privilégium na usporiadanie jarmoku dostal gróf Radvanský od kráľa Leopolda I. v roku 1650 a odvtedy sa tento koná každoročne vždy v druhý septembrový týždeň. Len podotýkam, že na Radvanský jarmok chodieval aj slovenský národný hrdina Juraj Jánošík. Symbolom Radvanského jarmoku sa stala vareška, ako pocta dobrému jedlu, úrode, majstrom remeselníkom i jarmočníkom.

Druhá vec, ktorú dnes pripomína tento rod, je Radvanský kaštieľ v Banskej Bystrici – Radvani. Bol vystavaný v časoch tureckého nebezpečenstva ako opevnené sídlo. V roku 1677 uskutočnil gróf Juraj Radvanský IV. veľkú prestavbu kaštieľa a založil rozsiahlu knižnicu. Jeho potomkovia ju potom zodpovedne zveľaďovali a koncom 19. storočia mala už štyritisíc zväzkov. Tiež dodávam, že dnes tento neskoro-renesančný skvost žiaľ chátra a potreboval by znovu osvieteného, keď už nie grófa, tak aspoň investora.

Pokiaľ ide o novšiu históriu, Gabika Smolíková sa narodila 30. mája 1961 v Jelšave ako najmladšia z troch dcér. Jelšava, toto dnes chátrajúce mesto, bola kedysi slávnym kultúrnym a obchodným centrom Gemera. Podarilo sa ju zničiť za posledných 60 rokov. Gabika maturovala v Revúcej na Prvom slovenskom evanjelickom gymnáziu, ktoré v 19. storočí za 12 rokov svojej existencie vychovalo viac ako stovku významných osobností slovenskej kultúry a vedy. Treba ešte dodať, že okrem gymnázia, ďalších škôl a spolkov bol v Revúcej v roku 1870 založený aj Spolok pre vydávanie slovenských kníh.

Gabika potom odišla študovať do Bratislavy na Vysokú školu ekonomickú. Tu sa potom 13. augusta 1988 vydala za Petra Smolíka a narodili sa im tri vydarené deti.
Po boku svojho manžela, s prešovským vydavateľom Michalom Vaškom a jeho spolupracovníkmi a spolu s takými osobnosťami ako Miro Cipár, Július Pašteka, Rudolf Dobiáš a ďalší, vytvorili vo svojom byte na Lovinského 12 kultúrny stánok, ktorý už nemožno vymazať z ponovembrových kultúrnych dejín Slovenska. Na tomto mieste vzniklo štrnásť reprezentačných výtvarných monografií. Spomeniem len mená ako Tekel, Cipár, Bočkay, Bočkayová, Meško, Čepán, Minárik a dnes Eva Mináriková.
Tiež tu vznikli súborné vydania básnických diel Šprinca, Harantu, Veigla, Slavkoviana, Žarnova, ďalej kniha o Jozefovi Felixovi, knihy Rudolfa Dobiáša, doteraz šesť zväzkov súborného vydania Pavla Straussa a ďalšie.
Z kníh o období komunizmu spomeniem Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989 I., II., Štruktúry moci, Smrť za mrežami, Život za mrežami, Listy z podzemia, Triedni nepriatelia I.-III. a ďalšie.
A zo spomienkovej literatúry sú to knihy Pavla Čarnogurského, Jána Balka, Jána Čarnogurského, Vladimíra Palka, Petra Smolíka a nakoniec dnes aj moja kniha.
K tomu treba pripočítať vydávanie časopisov Naše svedectvo a Impulz, organizáciu tvorby a osadenia pamätníkov Obetiam komunizmu a Sviečkovej manifestácie a ďalšie aktivity.

Toto všetko vyrastalo v izbe domčeka na Lovinského 12 – najprv pod vedením pre nás vzácneho Petra Smolíka a po jeho smrti pod vedením dnešnej jubilantky. Toto všetko sa dialo v atmosfére priateľských stretnutí u Smolíkovcov i v atmosfére dorastajúcich detí Petra, Katky a Ferka.
Toto všetko bolo a je často sprevádzané Gabikinými vynikajúcimi bryndzovými haluškami, kávičkou a niekedy i štamperlíkom.

Radvanský jarmok, knižnica v kaštieli Radvanských, Prvé slovenské gymnázium v Revúcej, domček v Bratislave na Lovinského 12. Takto sa rozvíjal a rástol gén dobrosrdečnosti, radosti a kultúry u dnešnej jubilantky. Už viac slov ani netreba dodávať.

Milá Gabika!
Všetko najlepšie a neschádzaj ešte z namáhavej cesty pre tento národ, ktorý žije tu medzi Dunajom a Tatrami! Dielo, ktoré buduješ v rodine i na poli kultúry je obdivuhodné! Celý život si so svojou rodinou bola a aj si v Cirkvi hlboko ukotvená v Bohu, nech ťa On požehnáva v ďalších rokoch Tvojho života.


Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ulica
Laudatio k životnému jubileu Gabriely Smolíkovej

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.