Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Editoriál

Číslo 2/2011 · redakcia · Čítanosť článku: 2570
 

Milí čitatelia a predplatitelia Impulzu,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v mene celej redakčnej rady a tlmočiť Vám niekoľko správ.

Dobrou správou je to, že sme odhodlaní naďalej vydávať Impulz v doterajšej periodicite jedenkrát za štvrťrok. Myslíme si, že Impulz má svoje nezastupiteľné miesto medzi kresťanskými médiami a to nás zaväzuje pokračovať v diele. Považujeme však za potrebné podeliť sa s Vami s našimi poznatkami a priblížiť Vám pozadie našej práce, pretože okrem Vašej priazne potrebuje Impulz aj Vašu pomoc.

Impulz vydávame už siedmy rok. Za stovky článkov, ktoré sme publikovali, sme nikomu nikdy nevyplatili žiadny honorár. Všetci autori píšu bezplatne, pretože to považujú za svoju česť alebo povinnosť. Pre nikoho z členov redakčnej rady nie je práca na Impulze jeho živobytím, všetci si musíme zarábať na každodenný chlieb svojím iným zamestnaním. S tým súvisia i nedostatky vo vydávaní Impulzu, ktoré ste si i vy určite všimli a za ktoré sa Vám ospravedlňujeme. Nie sme vždy schopní vydať príslušné číslo načas, prípadne viazne posielanie čísla predplatiteľom. Ďakujeme Vám za Vašu vernosť a tolerovanie nedostatkov.

Práca redakčnej rady je zadarmo, avšak finančné náklady predstavuje tlač a distribúcia Impulzu. Predplatné a tržba za predané výtlačky nepokrývajú tieto náklady úplne. Neuchádzame sa o žiadne dotácie zo strany štátu. Považujeme za dôležité byť nezávislí od vlády, nech je akákoľvek. Preto sme nútení neustále hľadať finančné zdroje, ktoré by stratu pokryli, a preto sa v tejto chvíli obraciame na vás so žiadosťou o finančnú pomoc.

Ako nám môžete finančne pomôcť? Ak si kupujete Impulz v obchodnej sieti, môžete si kúpiť viac výtlačkov a niektoré darovať Vašim známym a priateľom. Ak ste predplatiteľom Impulzu, môžete ho predplatiť tiež svojim blízkym a priateľom. Môžete si však aj dobrovoľne sami zvýšiť predplatné a zaplatiť vyššiu sumu.

Ak sa rozhodnete pomôcť nám, vopred Vám vyjadrujeme našu vďaku. Budeme sa snažiť naďalej vydávať Impulz tak, aby ste s ním boli spokojní.     S úctou a vďakou


Vladimír Palko
predseda redakčnej rady Impulzu

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.