Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Last Christian Aphorist Standing

Číslo 1/2010 · Vladimír Palko · Čítanosť článku: 2959
 

MACKO, Juraj: Aforhytmick. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009.

Vtip hovorí o tom, ako sa úctivo rozostupujú rady čakateľov pred nebeskou bránou, aby uvoľnili cestičku nenápadnému pánovi, ktorému sám svätý Peter pokynie, aby podišiel dopredu. „Čím je výnimočný tento človek, keď má takú prednosť pred všetkými?“ pýtajú sa podaktorí. „Je to katolícky novinár – veľmi zriedkavý tvor...“ znie úctivá odpoveď.

Tento vtip mi napadol automaticky pri premýšľaní o knižke aforizmov Juraja Macka Aforhytmick. Známych aforistov nie je v takej malej krajine ako Slovensko príliš veľa. Juraj Macko je jediný z nich, v ktorého tvorbe sa jasne zračí jeho konzervatívne kresťanské presvedčenie. Preto som si i pre názov recenzie zvolil ponášku na film Last Man Standing s Bruceom Willisom.

Juraj Macko je známy čitateľom webovej stránky týždenníka Týždeň, na ktorej publikoval aforizmy vo svojom blogu počas niekoľkých posledných rokov. V útlej knižke Aforhytmick sa ocitlo asi päťsto takýchto mikrodielok. Rozdelené sú podľa zamerania na štrnásť kapitoliek, napríklad na aforizmy politické, finančné, kresťanské, filozofické, etické, technické, atď.

Ak by sa o Mackovi dalo povedať iba to, že je jediný známy kresťanský aforista, bolo by to trochu málo. Našťastie je aj aforistom dobrým, čiže vtipným. Niektoré aforizmy by som odporučil do pozornosti pedagógom rôznych študijných odborov ako mnemotechnické pomôcky. Vo filozofii sa na porovnanie marxizmu a kresťanstva hodí Mackovo „Evanjelium podľa Mark(s)a – Na počiatku bola hmota“. V ekonómii sa na popísanie krízy v ekonomickom cykle hodí aforizmus „Krach na burze – akcie v akciovej ponuke“. Za aforizmom „Spotreba sa nie vždy spája s potrebou“ vidíme kritické hodnotenie keynesiánskych metód oživovania ekonomiky napríklad „šrotovným“.

Juraj Macko je vzdelaný v exaktných vedách, a preto vie, že: „Nezmysel možno len vyprodukovať, nemožno ho vyMYSLIEŤ.“ Skrátka, na krízu myslenia v modernej dobe má rovnaký názor ako my. Vidno to i z tvrdenia: „Najväčšou dogmou moderného človeka je odmietanie dogiem.“ A má rovnaký názor ako my na krízu Európy. Je to „kríza kríža“. Mám rád Mackove hry, v ktorých v zaužívaných spojeniach vymení písmenko a dá vzniknúť nejakej analógii. Viete napríklad, prečo vás z bulváru bolí hlava? Lebo „bulvár, to je tlačová níž“.

Aforhytmick odporúčam. Keď sa chce niekto blysnúť v spoločnosti aforizmom z tejto knižočky, je to vhodné. Keď sa chce niekto iba jednorazovo zabaviť, odporúčam rovnako. A keď si chce niekto popremýšľať, odporúčam tiež.


Vladimír Palko

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.