Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Pohľad ruského pravoslávia na politiku

Číslo 4/2009 · Stanislav Janota · Čítanosť článku: 2267
 

Základy sociální koncepce ruské pravoslavné církve. Červený Kostelec : Pavel Mevart, 2009. Kniha obsahuje český preklad i ruskú originálnu podobu dokumentu, ktorý prijal Biskupský snem Ruskej pravoslávnej cirkvi. Dokument bol prijatý v roku 2000, keď bol po prvýkrát vydaný v Moskve. Zahŕňa zásadné články vzťahu cirkvi a štátu a množstvo ďalších spoločensky významných problémov. Vyjadruje úradnú pozíciu moskovského patriarchátu vo vzájomných vzťahoch medzi cirkvou, štátom a svetskou spoločnosťou. Okrem toho ustanovuje množstvo záväzných pravidiel prijatých v tejto oblasti episkopátom, klérom i laikmi.

Treba poznamenať, že v čase prípravy knihy bolo v roku 2008 v Moskve zverejnené druhé vydanie tohto dokumentu a úpravy, ktoré sa v ňom uskutočnili, nie sú v recenzovanej knihe zohľadnené.

Kniha rozoberá základné teologické východiská, v ďalších kapitolách sa zaoberá vzťahom cirkvi a národa i štátu, vzťahom kresťanskej etiky a svetského práva. V ďalších častiach sú zverejnené názory a záväzné stanoviská k vzťahom cirkvi a politiky, k práci a jej plodom, k vlastníctvu, vojne a mieru, zločinu, trestu a k náprave. Veľmi zaujímavé sú kapitoly, ktoré sa zaoberajú otázkami osobnej, rodinnej a všeobecnej mravnosti, zdravím jednotlivca a národa, problémami bioetiky a problémami ekológie. V ďalších kapitolách sa dokument venuje svetskej vede, kultúre a vzdelaniu, vzťahu cirkvi a svetských masmédií. Kniha končí kapitolou, ktorá sa zaoberá medzinárodnými vzťahmi, globalizáciou a sekularizáciou.

Po prečítaní knihy som presvedčený, že pre každého angažovaného kresťana, osobitne politika, je prínosom poznať názory pravoslávnej cirkvi na otázky, ktorými sa kniha zaoberá. V mnohom sa zhodujú so sociálnym učením katolíckej cirkvi, v niektorých otázkach ho môžu doplniť a v iných je prínosné poznať odchodný názor pravoslávnej cirkvi.

Ako imunológa ma napríklad zaujalo stanovisko k etickým otázkam transplantácie ľudských orgánov. Pravoslávna cirkev je v tejto otázke mimoriadne rigorózna. Takzvanú prezumpciu súhlasu potenciálneho darcu s vyňatím orgánov a tkanív z jeho tela, obsiahnutú v zákonodarstve mnohých štátov, považuje za neprípustné porušenie ľudskej slobody.

Až po prečítaní tejto knihy mám pocit, že lepšie rozumiem ruskej politike, ale i mnohým vnútorným konfliktom, ktoré vznikajú na Ukrajine, v Lotyšsku, Litve, Estónsku, kde sa stretávajú kultúra a morálka pravoslávia s kultúrou a morálkou katolíckej či protestantských cirkví.

Stanislav Janota
Autor je lekár.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.