Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Dôležitá kniha o našej krajine

Číslo 2/2009 · Pavol Minárik · Čítanosť článku: 3086
 

KRESÁNEK, Peter: Slovensko. Iilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus vydavateľstvo, s.r.o., 2009

Peter Kresánek a kolektív už majú svoju knihu na pultoch. Hovorí podrobne o Slovensku, jeho stavebných a výtvarných pamiatkach, pamätihodnostiach a cez ne o našej histórii. Hovorí o kultúrnosti tejto krajiny a sama osebe je výbornou ukážkou našej (prinajmenej knižnej) kultúry.

Po mnohoročnom ťažkom utrpení, či skôr tŕpnutí, ako tento náročný projekt dopadne, môže dnes každý z nás precestovať vlasť sprevádzaný takpovediac osobne Petrom Kresánkom, ktorého podporujú mnohí spolutvorcovia. Dopredu upozorňujem, že lepšie bude, ak pôjde o virtuálne cestovanie v pohodlí našich obývačiek (snáď ako príprava na skutočné poznávanie), či na hotelovej izbe (ak už sme na reálnej ceste). Kniha totiž využíva osvedčené postupy sprievodcov, ale klasický bedeker to rozhodne nie je. Ani nie tak pre absentujúce bežné turistické informácie – teda o prostriedkoch a podmienkach cestovania (klíma, služby), ale pre rozsah a podrobnosť poskytovanej informácie o cieľoch turizmu (pamiatky a pamätihodnosti). Tie mnohonásobne prevyšujú akéhokoľvek sprievodcu. A aj niečo zavážia. Napriek tomu, že sa kniha dotýka prírodných pozoruhodností skutočne len okrajovo, zaberá takmer 1000 strán veľkého formátu.

Kniha je prehľadne usporiadaná. Prechádza 25 oblastí Slovenska zoskupených do 8 geografických skupín. Hneď v úvode je logicky zdôvodnený čiastočný odklon od tradičných historických regiónov. Veľkou devízou sú trojrozmerné výkresy, plány historických (častí) miest a rezy objektmi. Je ich skutočne na jednu publikáciu neskutočne veľa. Neodhadujem koľko, ale ich autori zaberajú prakticky celú dvojstranu. Väčšina textov je doplnená pôvodnými a často skutočne netradičnými fotografiami, ktoré v réžii Petra Kresánka nasnímal a upravil Matej Longauer. Veľká škoda, že túto úžasnú prácu znehodnocujú malé formáty mnohých obrázkov, a tým strata detailu. Určite ide o kompromis medzi rozsahom poskytnutého obsahu a možným rozsahom knihy. Škoda to v každom prípade je a mohlo by ju odstrániť len vydanie na CD (prípadne iné elektronické). Ja by som ho veľmi privítal. To je pre vydavateľa a zostavovateľa určite aj ekonomická otázka (hlavne pri našom malom rešpekte k autorským právam). Keď som pri poctivosti, treba povedať, že zostavovateľ nepoužíva žiadne ponášky, ale oficiálne používa postupy londýnskeho vydavateľstva Dorling Kindersley a na knihe to je aj vidieť.

Na záver ešte niečo o ekonomike knihy (a nech je to aj malé vysvetlenie prvej vety druhého odseku). Celý projekt vznikol na čisto súkromnej báze a programovo sa vyhýbal žiadostiam o štátnu podporu. V tejto dobe a pri takomto projekte je to zvláštna, pre mňa sympatická, ambícia – robiť kultúru, poskytovať kvalitu, byť nezávislý a úspešný. Preto prajem knihe nielen úspech, ale aj komerčný úspech. Po tom, ako som mal možnosť knihu vidieť, si myslím, že tento projekt by mohol štát aj podporiť. Nie dotáciou, ale kúpou. Neodpustím si malú poznámku, že napríklad na niektorých veľvyslanectvách (Moskva, Kyjev, Budapešť...) by reprezentovala moje Slovensko oveľa lepšie ako noví veľvyslanci. To by už ani vydavateľovi nemohlo vadiť, najmä keď už je avizovaná (do konca roku) anglická a neskôr nemecká, a čuduj sa svete, maďarská mutácia.

Pre poriadok ešte výhrady. Mám len dve. Vážnejšia je jemne prezieravý vzťah autora k novším veciam, ktoré sa objavia len vtedy, keď sa to už inak nedá. Mnohé, dnes už preverené časom, odbornou kritikou i laickou akceptáciou, sú rovnako ako historické objekty súčasťou nášho života, dokumentom doby a bezpochyby pamiatky hodné povšimnutia. Inak povedané, objektivita v regionálnom výbere nie je rovnako uplatnená vo výbere dobovom. Druhá výhrada (prejaví sa to zrejme výraznejšie v cudzojazyčných mutáciách – ak nebudú doplnené) smeruje k chýbajúcemu kultúrnemu a historickému začleneniu Slovenska do širšieho, aspoň stredoeurópskeho priestoru. Napriek týmto dvom drobnostiam krajina dostala svoj pekný portrét i pekné CV. Trochu fragmentované, trochu kaleidoskopické, ale informačne bohaté, zaujímané a obsažné.

Kniha hovorí veľa o Slovensku a, samozrejme, aj jej hlavnom autorovi. Je to krásne a užitočné dielo, ktoré patrí nielen do našich knižníc, ale hlavne do našich rúk.

Autor je poslancom NR SR.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.