Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Slovák v dôležitej funkcii

Číslo 2/2009 · Ján Čarnogurský · Čítanosť článku: 3701
 

Začiatkom mája vymenoval pápež Benedikt XVI. slovenského kňaza a jezuitu P. Cyrila Vasiľa, SJ za sekretára vatikánskej Kongregácie pre východné cirkvi. 14. júna bol v Ríme vysvätený za arcibiskupa. Nový arcibiskup bude zhromažďovať podklady pre prácu Kongregácie, navrhovať jej rozhodnutia, sprostredkúvať stretnutia s predstaviteľmi východných cirkví, navštevovať ich inštitúcie, všetko so zámerom, aby sa dosiahlo aspoň zblíženie, ak nie úplné zjednotenie západného a východného kresťanstva, predovšetkým Katolíckej cirkvi a pravoslávnych cirkví. Zodpovednosť arcibiskupa Vasiľa bude tým väčšia, že prefektom Kongregácie je kardinál Leonardo Sandri, pochádzajúci z Argentíny. Už pôvod prefekta hovorí, že nepozná hĺbkové príčiny rozporu medzi východným a západným kresťanstvom priam od svojej mladosti. Možno očakávať, že tým väčší vplyv na prácu Kongregácie budú mať podklady od arcibiskupa Vasiľa. Zblíženie či dokonca zjednotenie východného a západného kresťanstva by malo civilizačný význam. Nie je to iba úzko cirkevný problém. Cirkvi majú vo svojich krajinách veľký dosah na zmýšľanie ľudí. Ak budú cirkvi na Východe aj na Západe pozerať navzájom na seba ako na spojencov, ľahšie sa budú dosahovať dohody aj na medzištátnej úrovni. Potom možno skôr očakávať koordinovaný postoj krajín kresťanskej civilizácie v dialógu s krajinami iných civilizácií. Poučný príklad máme vo vlastných dejinách. Misia svätých Cyrila a Metoda prišla z Východu, z Byzancie, ale jej pôsobenie potvrdili a podporili rímski pápeži. Skúsme si predstaviť, ako by dopadlo pôsobenie misie na Veľkej Morave, keby voči nej pápež Hadrián II. zaujal negatívny postoj.

Menovanie arcibiskupa Vasiľa vysiela signál o pretrvávajúcej schopnosti slovenských kňazov spájať Východ a Západ v duchovnej oblasti. Cyril Vasiľ bol v posledných rokoch rektorom Pápežského východného inštitútu v Ríme, predtým nazývaného Russicum. Pri zrode Russica v 20. rokoch minulého storočia stál iný slovenský jezuita, páter Vendelín Javorka, ktorý bol aj jeho prvým rektorom. Páter Javorka strávil neskôr desať rokov v sovietskych gulagoch. Cyril Vasiľ ako rektor Pápežského východného inštitútu nadviazal akademické styky s Univerzitou sv. Tichona v Moskve, ktorá je zriadená pri moskovskom patriarcháte Ruskej pravoslávnej cirkvi. Pápežský nuncius slovenského pôvodu pôsobil v 90. rokoch v Moskve, arcibiskup Hrušovský bol nunciom v Minsku. Slovenskí kňazi a mníšky pôsobia vo všetkých končinách Ruska.

Arcibiskup Vasiľ má iba 44 rokov, čo je na vatikánske pomery mladý vek na také menovanie. Pochádza z gréckokatolíckej kňazskej rodiny. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza v Bratislave v r. 1987. V tom istom roku emigroval do Ríma a pokračoval v teologických štúdiách. V r. 1990 vstúpil do rádu jezuitov. Za arcibiskupa bol vysvätený v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore, kde v r. 867 pápež Hadrián II. vysvätil bohoslužobné knihy preložené do staroslovienčiny a svätého Metoda vysvätil za arcibiskupa pre Veľkú Moravu a slovanské národy.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.