Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Vďaka za Tvoj život

Číslo 2/2008 · Milan Bubák · Čítanosť článku: 2146
 

Peter, dovoľ mi, aby som sa Ti dnes, v deň Tvojho pohrebu, poďakoval za Tvoj život. Tvoja smrť ma hlboko zasiahla. Tak rád by som si želal byť dnes fyzicky tu, na Tvojom pohrebe. Ale nedá sa mi. Moje terajšie pôsobenie ďaleko od domova mi to neumožňuje.

Som jedným z tých, ktorí mali to privilégium spoznať Ťa zblízka. Po prvý raz som Ťa spoznal v tomto Kostole Najsvätejšej Trojice pred 24 rokmi, keď som sem prišiel za kaplána. Ty si tu bol kostolníkom. Ohuroval si ma svojou energiou a svojou kreativitou. Počas doby temného komunizmu si dokázal vymýšľať pre dobro Božieho kráľovstva veci, ktoré boli roztomilé a veľkolepé zároveň.

Okrem svojej kreativity si ma však udivoval i svojimi zásadnými postojmi, keď išlo o kompromisy so štátnou mocou. O pár dní by uplynulo 20 rokov od vášho sobáša s Tvojou manželkou Gabikou. Mal som tú česť vás sobášiť. Tento sobáš mi však utkvel v pamäti nielen preto, že to bol môj posledný sobáš pred mojím odchodom do emigrácie, ale hlavne preto, že si „nevýberom“ toho, od ktorého sa očakávalo, že vás bude sobášiť, dal jasne najavo, čo si myslíš o niektorých reakciách na Sviečkovú manifestáciu, ktorá sa konala niekoľko mesiacov predtým. Vedel si byť diplomat, keď išlo o presadzovanie vecí pre Božie kráľovstvo, ale poznal si hranice, kde si už diplomatom byť nechcel.

Neskôr po mojom návrate z cudziny domov sme už v slobode demokracie mohli spolupracovať voľnejšie. Bol si so svojou rodinou verným členom komunity Univerzitného pastoračného centra v Bratislave. Pomáhal si, ako sa dalo: pri vydávaním kníh a brožúrok, ale hlavne pri organizovaní mnohých akcií, hlavne jeho plesov; bol si počas 10 rokov spolu so svojím bratom Pavlom jeho hlavným spoluorganizátorom.

No neďakujem Ti dnes len za spoluprácu. Ďakujem Ti i za Tvoje osobné priateľstvo. Ako často sme sa v kruhu blízkych priateľov stretávali pri prestretom stole priateľstva a dobrého jedla! Na tieto chvíle sa nezabúda. Vďaka Ti za ne.

A v neposlednom rade Ti ďakujem za príklad: za príklad trpezlivosti v nesení kríža svojej ťažkej choroby; za príklad vynaliezavosti a kreativity v podmienkach, v ktorých by iní boli už dávno rezignovali alebo upadli do depresie; za príklad Tvojho vzorného manželského a rodinného života; za príklad Tvojej hlbokej a praktickej kresťanskej viery. A hlavne Ti ďakujem za príklad Tvojho príkladného a požehnaného umierania.

Pane Ježišu, prijmi teraz svojho verného sluhu Petra do svojho kráľovstva.

Milan Bubák

Autor je hlavným koordinátorom pre oblasť Justice and Peace and Integrity of Creation (JPIC; Spravodlivosť, pokoj a integrita stvorenia) Generalátu SVD v Ríme.

Zaslaný text odznel po pohrebnej svätej omši vo farskom kostole Farnosti Najsvätejšej Trojice v Bratislave.

Copyright © 2005-2019 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.