Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Editorial

Číslo 1/2005 · redakcia · Čítanosť článku: 4932
 

Západná civilizácia je v kríze. Zápas o slobodnú spoločnosť sa porážkou komunizmu neskončil. On trvá. Sústredenému útoku čelí kultúra, ktorá je základom civilizovaného a slobodného života. V našich západných krajinách teda prebieha kultúrna vojna, ohrozené sú hodnoty, tradície a viaceré základné inštitúcie spoločnosti. Spochybňuje sa právo človeka na narodenie. Relativizuje sa inštitúcia manželstva ako vzťah jedného muža a jednej ženy, postavenie a ochrana tradičnej rodiny, rola výchovy, morálka a význam náboženstva vo verejnom živote či postavenie Cirkvi v spoločnosti. Právom sa nazýva bezprávie. Tradícia sa pošliapava. Sloboda slova sa chápe ako právo na urážku a zneuctenie viery či presvedčenia. Tolerancia sa chápe permisívne a inverzne. Nechráni slabých, ani urážaných, ale tých, ktorí urážajú. Nectí si iné presvedčenie, ale vysmieva sa mu a nazýva ho fundamentalizmom. V mene ľudských práv sa ľudské práva spochybňujú. V mene slobody alebo slobody voľby, sa sloboda aj voľba neguje. Prirodzené sa nazýva neprirodzeným a naopak. Boj proti diskriminácii je inou podobou diskriminácie. Humanizmus sa stavia proti kresťanstvu. Medzi rozdielnymi kultúrami sa nerozlišuje. Dialóg a diskusia sa nepovažujú za prostriedok, ale za cieľ. Pravda, jej existencia a hľadanie, sa spochybňujú. Slová strácajú svoj pôvodný význam a získavajú nový, účelový a ideologický obsah. Vlády a spoločnosti rezignujú na spoločné dobro. Zákony a súdy ovláda novodobý étos extrémnej autonómie jednotlivca. Je plný údajných práv, pýchy a vzbury. Stráca sa zodpovednosť, zabúda sa na vlastenectvo a celok ustupuje svojím častiam. Európa, otčina západnej civilizácie, zabúda a pustoší vlastné dejiny. Odmieta Boha a historický význam kresťanstva. Presadzuje agresívnu sekularizáciu, zákaz symbolov a prejavov viery. Takáto Európa je v ohrození. Stáva sa misijným územím.

Myslíme si, že v čase útoku sa musíme brániť. Mnohé z vecí, ktorým čelíme, nám pripomínajú obdobie komunizmu. Vracia sa revolučný duch, revolučné myslenie a revolučné spôsoby. Vieme, čo porazilo komunizmus a čím treba poraziť dnešný bezhodnotový postmodernizmus. Bolo a je to kresťanstvo. Chceme preto brániť našu vieru, kresťanstvo, a tiež prirodzený zákon, ktorý máme vpísaný v našich srdciach. Tým hájime slobodu. Myslíme si, že súčasťou zápasu je v prvom rade snaha pravdivo pomenovať stav našej spoločnosti, preto to chceme robiť. Myslíme si, že je potrebné nanovo brániť autoritu Boha a jeho zákonov, že je potrebné postaviť sa a zápasiť o dejiny, našu súčasnosť aj budúcnosť. Myslíme si, že je na to potrebné svedectvo živej praktizovanej viery, ale aj pokora pred dvetisícročnou tradíciou. Chceme sa preto postaviť na obranu našej kultúry, netajiť našu príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a verejne hájiť pravdy nášho náboženstva. Sme totiž presvedčení, že ak zanikne naša viera, zanikne aj naša kultúra. A bez viery a kultúry si nevieme predstaviť civilizovanú a slobodnú spoločnosť.

Chýba nám časopis, ktorý by sa týmto témam venoval na dostatočnom priestore a s dostatočným dôrazom. Preto sme sa rozhodli podobný časopis založiť. Veríme, že mu okrem katolíckeho obsahu a konzervatívneho zamerania dokážeme vtlačiť aj intelektuálnu úroveň. Bude nám cťou, keď prijmete naše pozvanie a stanete sa naším čitateľom a spolupracovníkom.

redakcia

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.