Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Úvod

Číslo 3-4/2016 · Jaroslav Daniška · Čítanosť článku: 1512
 

Poľsko je jednou z najkonzervatívnejších krajín Európy. A predsa, keď sa spýtate slovenského konzervatívca, čo vie o Poľsku, čo vie o tamojšej občianskej spoločnosti, o poľskej Cirkvi – jej živote a problémoch, o tom, ako boli zakázané potraty a ako to zmenilo Poľsko, prečo je Poľsko výnimočné a či, prípadne v akej miere, sa sekularizuje, nebude vedieť veľa. Ak áno, našli ste výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo.

Poľsko bolo dôležité pre Silvestra Krčméryho, Jána Čarnogurského aj Jána Langoša, poľský pápež zasiahol naše dejiny ako žiadny jeho predchodca a doteraz ani nástupca. Chcem tým povedať, že ak sa zaujímame o Poľsko, prípadne ak sa Poliaci zaujímajú o nás, môže to meniť dejiny.

Poľsko si nedávno pripomenulo výročie svojho krstu, aj výročie povstania, aké v modernej dobe nemá obdobu. Nesamozrejmosť, s akou Poliaci berú existenciu svojho štátu, sa nepodobá na tú našu, nesamozrejmosť hraníc, ich posuny a zmeny, nemožno porovnať s hľadaním našej južnej hranice a preformulovaním Slovenského okolia na budúcu Slovenskú republiku, nesamozrejmosť existencie národnej elity, ktorá môže byť násilne takmer vyhubená a vyhnaná, sa nepodobá na nesamozrejmosť prítomnosti slovenskej elity.

Poľské a slovenské dejiny prežívajú rovnaké kategórie iným spôsobom, žijeme rovnakú dobu odlišne, rovnaké vojny a revolúcie prinášajú rozličné drámy, z rovnakej viery odvodzujeme odlišné poslanie. Spája nás príslušnosť k latinskému ideálu, poslušnosť k rovnakému pápežovi, poloha medzi Nemeckom a Ruskom, a predsa z toho vyvodzujeme iný pomer k Východu, inak pozeráme na Moskvu, inak na Carihrad aj Istanbul, inak na Rím aj Berlín.

Ako je to možné?

Prinášame prvú polovicu odpovede. Vybrali sme pre vás niekoľko mimoriadnych esejí od excelentných poľských intelektuálov, ktoré objasňujú poľský mesianizmus, katolicizmus či republikanizmus. Verím, že čitateľovi pomôžu pochopiť ideál slobody, poľskej misie, aj zodpovednosti.

Druhú časť odpovede vám budeme dĺžiť, mali by ju napísať naši, slovenskí autori. Pokúsime sa zostaviť aj to. Nateraz príjemné čítanie, možno aj s ceruzkou v ruke.

Ďakujeme autorom, vydavateľom aj prekladateľom za pomoc pri zostavení tejto témy.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.