Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Duša, ktorá sa spája s Bohom, sa nevie nasýtiť tohto potešenia

Číslo 2/2015 · Terézia Sukupová · Čítanosť článku: 1542
 

Svätý Gregor z Nyssy: Výklad Veľpiesne (1. časť) Prológ a Homílie 1 – 5
Starokresťanská knižnica, zväzok 6, Dobrá kniha, Bratislava 2015, s. 222.

Starokresťanská knižnica, po latinsky Bibliotheka antiqua Christiana, je projekt Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Jej cieľom je priblížiť verejnosti starokresťanskú literatúru.

Na sklonku leta nás potešil ďalší zväzok tejto série, ktorého autorom je sv. Gregor z Nyssy. Náročný text si nárokuje zdatného prekladateľa, ktorým je Helena Panczová, autorka Grécko-slovenského slovníka od Homéra po kresťanských autorov, ktorý bol recenzovaný v Impulze číslo 1/2013. Panczová napísala aj úvodnú štúdiu a zostavila dodatky. V tomto slovenskom preklade sa pre prehľadnosť uvádza komentovaný verš v nadpise a podnadpismi sa uvádza hlavná myšlienka určitej časti.

Gregor z Nyssy, svätec, grécky teológ a učenec, pochádzal zo zámožnej a vzdelanej rodiny, v ktorej vyrástli piati svätci. Označujú ho za prvého kresťanského filozofa. Hovoril, že človek je predovšetkým nedohotovený, lebo jeho úloha je stať sa tým, čím ho Boh chce mať.

Prv ako sa začítame do výkladu Veľpiesne, oboznámime sa so spôsobom výkladu. Je to dôležité najmä preto, aby sme pri čítaní textu Veľpiesne, ako aj celého Svätého písma, našli jeho duchovnú náuku. Sv. Gregor hovorí, že čítanie Svätého písma podľa doslovného prvého významu, čiže podľa významu litery, neprináša úžitok. Avšak prenesením výkladu, čiže alegorickým výkladom, hlbšie pochopíme zmysel textu.

V úvodnej štúdii sa oboznámime s alegorickým výkladovým postupom náboženského textu v staroveku a v židovsko-kresťanskom prostredí, a s ich starovekými a modernými kontroverziami. Keďže je v modernej kultúre oslabená schopnosť rozumieť symbolom, oceňujeme starovekého „tlmočníka“ jazyka symbolov, najmä ak tento jazyk symbolov stále lepšie poznávame (Výklad Veľpiesne, str. 24).

Výklad Veľpiesne vznikol ako cyklus homílií, ktoré sv. Gregor predniesol v čase predveľkonočného pôstu ako duchovú prípravu na slávenie Veľkej noci. Na žiadosť sv. Olympie svoje homílie spísal. Dielo obsahuje komentár len po verš 6,9. Biblická Veľpieseň má však osem kapitol. Aj keď formálne je dielo neúplné, tým že v tomto lyrickom ľúbostnom príbehu vidí Gregor vzťah Boha a človeka v mnohých rovinách, touto tematikou dosahuje kompletnosť.

Toto dielo sv. Gregora, a nielen toto, je natoľko obsažné, že jeho čítanie je neľahké a náročné. O tom sa presvedčíte sami. Presvedčíte sa, že to určite nie je čítanie na dobrú noc alebo len na skrátenie dlhej chvíle.

Autorka je spolupracovníčka revue Impulz.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.