Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Ľúbosť

Číslo 2/2015 · Andrej Sládkovič Braxatoris · Čítanosť článku: 1511
 

Sladká je ľúbosť, sladká, ó, šuhaju, veď čistá túžba do duše ju vleje, ale nebeský plameň ten zadusí ľahkomyseľnosť a pud zhovädilý a vdýchne v prsia mladistvé jed divý, čo svätú cnosť a cit šľachetný hubí.

Zaľúb si devu, čo na lícach krásu mladistvej ruže nosí a čo v duši podobne rose perlovej za rána, city pre národ, pre Boha, pre svet má. Zaľúb si devu, čo v objatí tvojom oblaží, teba, seba, človečenstvo; čo s tebou rovno sladké a osudné žiť bude chvíle a horúcu vernosť v nevinnej duši až za hrob zanesie; zaľúb si devu, čo v svätom plameni s tebou za pravdu, za ducha, za voľnosť zná aj trpieť a v čas nebezpečenstva tam nad hviezdami nádeju si zloží. – Tisíc a tisíc slastí je v živote, ale všetkým svetlo dáva ľúbosť čistá.

Zaľúb si otca drahého a mater, zaľúb i vernú, zaľúb sestry, bratov, zaľúb i v dievčej podobe anjela:

Ale nad všetko zaľúb Boha, ľudstvo, národ, vlasť, pravdu, cnosť, poklady ducha. Ľúbosť je božská, dôstojná, veliká, keď veci božské, dôstojné, veliké objíma a v nich tvorí raj zemský: Ľúbosť je večná, keď po veciach večných túži: sen klamný je ona, keď predmet márny a malý za cieľ si vystaví.

So svetom, s vlastným svedomím sa zmieriť je samo šťastie pod slncom: zaľúbiť svet celý a v ňom dušu svoju objať je blaženosť, je pozyv nebešťanov.

Zaľúb si Boha, zaľúbi si ťa Boh, dávaj sa svetu a svet sa dá tebe. –

Tak, čo si smutná, duša moja mladá? Pozri len oknom čistým, bezpredsudným, do jarnej knihy života, tam vidíš, že nenávisť je len slúžka ľúbosti a že poriadok je zákon života. Nájdu sa duše, čo ohlas úprimný dajú túžbam a citom tvojím krásnym: Ľúbosť všeobecná je anjel strážca tvoj, a ten verné priateľstvo tu nájde u tých, čo s tebou rovnako cítia; ten nakloní ti aj dive srdcia zlostných, alebo strely ich zatupí.

Tak bratia drahí, v objatí láskavom nesme sa krátkym životom k večnosti; ľúbosť ku kráse, ku veciam posvätným nech bude dušou čistých duší našich. Vrúcne ku prsiam zmužilým nevinie ňadrá panenské pritiskni viac a v tom objatí srdečnom padnime verní do človečenstva posvätnej ľúbosti.

Dosiaľ nepublikovaná báseň. Vyskytuje sa v zložke spolu s básňou Drotár. Možno predpokladať, že ju Sládkovič vytvoril bezprostredne po návrate z Halle.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.