Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Cesta do Fatimy

Číslo 1/2015 · František Mikloško · Čítanosť článku: 2549
 

Nedávno som prežil osem dní vo Fatime. Hoc´ som o nej počul od malička doma, hoc´ som bol za komunizmu dlhé roky spolupracovník tajného sekulárneho inštitútu Fatima, až teraz som ju prvý krát navštívil. Aké posolstvo som si odtiaľ odniesol?!

O necelé dva roky sa bude sláviť sto rokov od prvého zjavenia Matky Božej 13.mája 1917 vo Fatime. Zjavila sa trom malým deťom, Lucii (10), Františkovi (9 ) a Hyacinte (7 ), keď pásli ovce. Tieto deti nevedeli ani čítať, ani písať. Zjavovala sa im potom šesť mesiacov, vždy 13-ho, s výnimkou augusta, kedy deti cestou za zjavením zatkli úrady. Vtedy sa im zjavila 16-ho augusta. Boli to deti so všetkým, čo k detstvu patrí. Matka Božia im čoskoro oznámila, že Františka a Hyacintu si čoskoro vezme ku sebe, ale Lucia bude o nej svedčiť pred svetom. Rovnako ich nabádala, aby chodili do školy a učili sa čítať a písať. František celkom pokojne hovoril, že načo sa má učiť, keď čoskoro si ho Matka Božia vezme. František zomrel o jeden rok, Hyacinta o 3 roky, Lucia zomrela v roku 2005, vo veku 98 rokov. Matka Božia žiadala deti, aby sa denne modlili ruženec. Deti, aby si ho skrátili a mohli sa skoro hrať sa ho modlili zvolaniami: „Zdravas Mária, sláva Mária!“ Osloviť takéto deti priamo z neba o odovzdať im najzávažnejšie proroctvo modernej doby, patrí k Božej logike. „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“(Lk 10,21).

Vo Fatime sa koná každý večer na mieste zjavenia o 20.30 modlitba ruženca v portugaštine a v jazykoch národov, ktoré sú tam zastúpené pútnikmi. Potom je sprievod so sviečkami a sochou fatimskej Panny Márie okolo celého námestia, za spevu fatimského Ave. Okrem toho, zhora nadol námestia vedie asi 200. metrový chodník, už celý vyhladený, po ktorom idú ľudia klačiacky, modliac sa ruženec za svoje problémy i problémy sveta. V nedeľu je vždy medzinárodná omša na námestí, v prítomnosti fatimskej sochy Panny Márie. Keď po omši odnášajú sochu, celé námestie jej máva bielym šatkami. Nie vedecké konferencie, nie teologické články, ale táto ľudová, verná zbožnosť Portugalcov a s nimi pútnikov z celého sveta nesie nepretržite už sto rokov fatimské posolstvo pred svetom. Na tejto ľudovej zbožnosti postavili pápeži svoje videnie a vedenie sveta. Fatimské zjavenia boli cirkvou uznané v roku 1930. Pápež Pius XII. vyhlásil, že Fatima je najväčší Boží zásah do dejín sveta od čias apoštolov. Pápež Pavol VI. pri 50. výročí navštívil osobne Fatimu. Pápež Ján Pavol II. zasvätil 25.marca 1984 podľa priania z Fatimy, spolu s biskupmi sveta celý svet a osobitne Rusko Panne Márii. Pápež František hneď po svojom zvolení požiadal portugalských biskupov, aby zasvätili jeho pontifikát fatimskej Panne Márii. Z tohto východiska viedli a vedú potom cirkev.

Na Fatimskom námestí niet žiadnych komerčných stánkov. Mimo, v okolí je ich samozrejme mnoho. Dnes vyrástla na hornom konci námestia nová bazilika, s viacerými veľkými kaplnkami. V jednej z nich je 24. hodinová adorácia Sv. Oltárnej. Vo Fatime sa usadili mnohé mužské i ženské rehoľné spoločenstvá. Je tam množstvo hotelov. Fatima má 8 tisíc obyvateľov a 10 tisíc lôžok ešte k prenocovaniu. My sme bývali v Domus Pacis, čo je sídlo Svetového apoštolátu Fatimy. Je to trojhviezdičkový hotel, s príjemným ubytovaním, výbornou stravou z morských živočíchov a neodmysliteľnou fľašou bieleho vína k obedu i večeri. Na prvom poschodí sa nachádza Latinská kaplnka, o poschodie vyššie je Byzantská kaplnka, kde dlhý čas uchovávali pôvodnú Kazaňskú ikonu, ktorú potom pápež Ján Pavol II. dal naspäť Ruskej pravoslávnej cirkvi. V Latinskej kaplnke je na priečelí socha fatimskej Panny Márie, ktorá bola pôvodne v miestnosti, kde sa Lucii neskôr súkromne zjavovala Panna Mária. Je tam tiež Kristova socha a rovnako, čo ma trochu prekvapilo, soška pátra Pia. Až neskôr som sa dozvedel súvislosť medzi pátrom Piom a fatimskou Pannou Máriou. V Taliansku sa fatimská Panna Mária teší veľkej úcte. V časoch pátra Pia sa taliansky biskupi rozhodli, že fatimská Panna Mária bude putovať talianskymi diecézami, vždy jeden deň. Administratívnou chybou sa prihodilo, že na jednu diecézu pripadli dva dni. A tak niektorých ľudí napadlo, či by miestny biskup nedovolil, aby ten druhý deň bola prítomná v San Giovanni Rotondo, kde žil chorý páter Pio. Keď pri rozlúčke, kde bol prítomný aj páter Pio, naložili sochu do helikoptéry, aby putovala ďalej, podľa očitého svedka páter Pio povedal: „Panna Mária fatimská, ty odchádzaš, ale ja chorý tu zostávam!“ A v tej chvíli sa páter Pio uzdravil.

Boli sme na púti vo Fatime, ale videli sme aj kus Portugalska. Navštívili sme Lisabon, Porto, Coimbru, Batalhu. Videli sme slávny cisterciátsky kláštor v Alcobaca, kde na jeho vrchole žilo 1000 cisterciákov a mali tam kuchyňu, kde mohli naraz piecť sedem býkov a tiekla cez ňu rieka tak, že rovno z nej zberali ryby a v Nazaré sme zažili, čo znamená v Atlantickom oceáne postaviť sa proti niekoľkometrovým morským vlnám. Portugalsko je krásna krajina. Kedysi svetová veľmoc, dnes desaťmiliónová, skromná krajina Európskej únie, kde žije mnoho milých ľudí. Byť v Portugalsku a nepripiť si všade červeným portským vínom na zdravie a úspech cesty – to si možno samozrejme ťažko predstaviť.

Lurdy majú pomenovanie „Maják viery“. Hovoril mi raz Vlado Jukl, že keď v roku 1968 navštívil Rím a potom Lurdy, tak Lurdy, napriek majestátnosti a „večnosti“ Ríma, naňho zapôsobili viac. Bolo to preňho miesto koncentrácie, modlitby a viery. Lurdy od roku 1858 nesú svetu posolstvo viery a uzdravenia. Fatima je rovnako miestom koncentrácie, modlitby a viery, ale Fatima nesie svetu „politické“ posolstvo. „Ak svet bude robiť pokánie, Rusko sa obráti...ak nie, cez Rusko príde na svet mnoho utrpenia...Táto vojna čoskoro skončí, ale keď sa svet neobráti, príde ďalšia, ešte hroznejšia...Videli sme kráčať na strmú horu biskupa v bielom, po stranách ležalo mnoho mŕtvych...hore, na úpätí kríža ho vojaci zabili...“. To sú všetko „apokalyptické“ výjavy a proroctvá – a ako povedal pápež Benedikt XVI. 13.mája 2010 vo Fatime: „Mýlil by sa ten, kto si myslí, že fatimské zjavenia sú naplnené“. A ešte dodal: „Modlime sa, aby pri stom výročí fatimských zjavení sa naplnilo ich najväčšie proroctvo: ´Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!´“ Cirkev, aj keď niekedy trochu neskoro, v dejinách západnej civilizácie, v kritických chvíľach nakoniec vždy pochopila, že zmena v jej vnútri i vo svete je nevyhnutná. Takto to bolo pri hnutí z Cluny, v dobe sv. Františka z Assisi, a tak by sme mohli pokračovať. Cirkev zmenou vo svojom vnútri potom menila celý svet. Keď som videl úprimnú zbožnosť a modlitby veriacich vo Fatime, nadobudol som presvedčenie, že cirkev sa aj dnes dokáže vnútorne obrodiť, čo bude mať nakoniec historické dôsledky pre celý svet. A nemožno vylúčiť, že pri tejto veľkej premene bude stáť Tá, ktorá sa už takmer 170 rokov prihovára svetu a nabáda ho k obráteniu – Mária, Matka Božia.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.