Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Nemlčte, potrebujeme Vaše modlitby a skutky

Číslo 2/2014 · Svjatoslav Ševčuk · Čítanosť článku: 2395
 

Katolíckym biskupským konferenciám,
náboženským a civilným predstaviteľom z celého sveta,
všetkým ľuďom dobrej vôle!

Je to už deväť mesiacov, čo Ukrajinci kráčajú po namáhavej ceste z post-sovietského strachu k slobode a Bohom darovanej dôstojnosti človeka. Národ, ktorý bol v dvadsiatom storočí postihnutý dvomi svetovými vojnami, hnedou a červenou totalitou a genocídou, sa teraz usiluje o spravodlivú spoločnosť a demokratickú, európsku budúcnosť. S trpezlivosťou, vytrvalosťou a s veľkými ľudskými obeťami zvrhli vo februári ľudia krutý režim Viktora Janukovyča. Na toto morálne víťazstvo odpovedalo v marci Rusko obsadením Krymu. Odvtedy až po súčasnosť trpí Donecká a Luhanská oblasť destabilizáciou, ktorá je podporovaná zo zahraničia, separatizmom a prejavmi terorizmu, jedným slovom: vojnou. Ako to dosvedčilo zločinné zostrelenie letu Malaysia Airlines 17, táto ukrajinská skúška má tiež tragický dopad na celosvetové spoločenstvo.

Proti násilnostiam Janukovyčovho režimu, obsadeniu Krymu a rozdeleniu našej krajiny sa spoločne postavili všetky cirkvi a náboženské spoločnosti na Ukrajine. Na kyjevskom Majdane ich zástupcovia dlhé mesiace, každý deň, a tiež noc, pri spoločných modlitbách trvali na dodržovaní občianskych práv, prosili o zastavenie násilia, udržanie jednoty krajiny a nadviazanie dialógu. Táto občianska, ekumenická a medzináboženská harmónia a spolupráca sa stala významným zdrojom mravnej inšpirácie a spoločenskej súdržnosti celej krajiny.

Na obsadenom Kryme, ale aj vo východnej oblasti postihnutej vojnou sa niektoré z cirkví a náboženských spoločností stali obeťami diskriminácie a dokonca museli strpieť otvorené prejavy násilia. Na Kryme sú týmto prejavom najviac vystavení moslimskí Tatári. Ich komunita ako celok čelí nebezpečenstvu každý deň. Niektorí z jej predstaviteľov boli nútení odísť do exilu a návrat do vlasti im nie je umožnený. Najrôznejším vyhrážkam čelia na Kryme aj grécko- a rímskokatolícke duchovné správy, pravoslávne farnosti, ktoré spadajú pod Kyjevský patriarchát aj židovské obce.

V apríli bolo na východe Ukrajiny rozpútané násilie. Podľa ukrajinských úradov bolo unesených alebo zadržaných asi tisíc osôb, medzi nimi aj zahraniční novinári a mieroví pozorovatelia. Desiatky ľudí bolo mučených alebo zabitých. Protiteroristická operácia vedená ukrajinskou vládou je konfrontovaná so zahraničnou agresiou, ku ktorej sa pripájajú miestni rebeli a miestni aj medzinárodní zločinci. Výsledkom je dnes v husto obývaných mestách viac ako tisíc civilných obetí na životoch a toto číslo každým dňom rastie o päťdesiat a viac úmrtí, nehovoriac o 298 obetiach letu MH17. Dochádza tiež k ničeniu mestskej infraštruktúry, ciest a mostov, elektrických rozvodní, baníckych štôlní a priemyselných zariadení, s cieľom oslabiť ekonomiku a skomplikovať budúcu rekonštrukciu, za ktorú bude zodpovedať ukrajinská vláda. Pred vojnovým konfliktom, ktorý do centier miest vniesli takzvaní „separatisti“, museli utiecť stovky tisíc ľudí.

Nátlaku na územiach ovládaných „separatistami“ čelí aj nepočetná ukrajinská grécko- a rímskokatolícka menšina. Traja katolícki kňazi boli unesení: Paweł Witek, Wiktor Wąsowicz (rímskokatolíci) a Tychon Kulbaka (gréckokatolík). Posledný menovaný bol zadržiavaný v zajatí desať dní bez toho, aby mu boli poskytnuté potrebné lieky. Rezidencia gréckokatolíckeho biskupa v Donecku bola vykradnutá a zapečatená. Biskupovi bolo zabránené v prístupe do kancelárie a k všetkým dokumentom. Raketa, vystrelená „separatistami“ zasiahla dvor pri katedrále a poškodila budovu a jej okná. Biskup bol spoločne s takmer všetkými gréckokatolíckymi kňazmi donútený opustiť okolie Donecka. Ozbrojení predstavitelia separatistického režimu vtrhli do kostola a znesvätili svätostánok. „Dovolili“ síce kňazom zostať a viesť bohoslužby, obmedzili však ich možnosti cestovania. Teroristi vydierajú kňazov a vyhrážajú sa im, že ublížia ich farníkom.

V poslednej dobe, v sobotu 16. augusta, bol obsadený a znesvätený malý kláštor sestier Nepoškvrnenej Panny Márie v Donecku. Sestričky, ktoré tu obetavo a pokorne slúžili miestnemu spoločenstvu a v danej dobe sa práve nachádzali mimo Doneck na letnom odpočinku alebo na detských táboroch, sa teraz nemôžu vrátiť do svojho domova, ktorý obsadili „separatisti“.

Cieľom proruských teroristických skupín a obeťami najťažšieho násilia sa stávajú aj protestanti: dvaja synovia pastora Evanjelickej cirkvi Premenenia, Alexandra Pavlenka, a dvaja diakoni tej istej cirkvi, Viktor Brodarskij a Vladimir Veličko, boli unesení z bohoslužby, mučení a nakoniec zabití. Ich telá boli exhumované z masového hrobu v Slavjansku.

Obliehaných ukrajinských katolíkov – ako gréckych, tak rímskych –, veriacich Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského patriarchátu aj protestantov žijúcich na východe Ukrajiny, navyše, bohužiaľ ohrozuje rétorika ruských pravoslávnych predstaviteľov, ktorá sa stále viac podobá propagande ruských politikov a masových médií.

V dokumente, ktorý bol nedávno vydaný v Moskve na najvyšších úrovniach Ruskej pravoslávnej cirkvi, konkrétne v liste zaslanom prímasom pravoslávnych cirkví, sú gréckokatolíci a veriaci Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského patriarchátu urážlivo nazývaní ako „uniati“ a „schizmatici“ a ďalšími spôsobmi očierňovaní. Prisudzuje sa im totiž zodpovednosť za vojenský konflikt na východnej Ukrajine a sú obviňovaní z podporovania vojny, najmä z násilností, ktorým sú v dôsledku vojenských operácií vystavení pravoslávni kňazi a veriaci. Predstavitelia Ruskej pravoslávnej cirkvi rozširujú o veriacich Gréckokatolíckej cirkvi a ďalších vyznaní lživé informácie, ktorými ich vystavujú nebezpečenstvu zo strany ozbrojených „separatistov“, ktorí sa označujú za bojovníkov ruského pravoslávia.

Podobné tvrdenia a obvinenia ostro odmietame. Ukrajinská armáda nie je štruktúrovaná na základe vierovyznania. V oblastiach protiteroristickej operácie preto pôsobia kňazi najrôznejších cirkví a denominácií. Súčasne ale platí, že týmto duchovným nie je dovolené zasahovať do života miestnych náboženských spoločenstiev. Obvinenia, že kňazi Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi sa dopustili násilia na príslušníkoch iných cirkví a náboženských spoločenstiev, nie sú pravdivé. Tragédia, ktorej dnes Ukrajina čelí kvôli vojenskej agresii, je tragédiou pre všetky národy, pre veriacich všetkých vierovyznaní, a pre všetky spoločenské združenia a spoločenstvá. Dochádza k ničeniu budov, kostolov a kláštorov všetkých náboženských a etnických skupín. Pri výkone svojej pastoračnej služby v Doneckej a Luhanskej oblasti a na Kryme trpia a často aj nasadzujú vlastný život kňazi všetkých vierovyznaní. Dvaja pravoslávni kňazi, ktorí boli v týchto končinách zabití, patria k tisícke civilistov usmrtených počas konfliktu a ich násilná smrť nemá žiadnu súvislosť s ich náboženským presvedčením. Stali sa náhodnými obeťami ostreľovania.

Modlíme sa za všetky nevinné obete a za mier na Ukrajine. Naša cirkev robí všetko pre to, aby sa urýchlilo obnovenie mieru a zmenšilo utrpenie tých, ktorých tento strašný konflikt zasiahol.

Ukrajina potrebuje účinnú pomoc celosvetového kresťanského spoločenstva a podporu všetkých ľudí dobrej vôle. Uprostred záplavy propagandistických správ z masovokomunikačných prostriedkov Vás prosíme, aby ste všetky informácie kriticky vyhodnocovali. Potrebujeme Vaše modlitby, Vaše rozlišovanie, Vaše dobré slovo a účinný skutok. Mlčanie a nečinnosť povedú k ďalším tragédiám. Osud letu MH17 je príkladom toho, čo sa môže stať, pokiaľ sa teroristom dovolí, aby v svojej činnosti pokračovali.

Autor je kyjevsko-haličský arcibiskup a primas Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.