Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Povedzte, ako sa priblížiť k Pánu Bohu

Číslo 4/2013 · Mária Svobodová · Čítanosť článku: 2365
 

Marek Vácha, Karel Satoria: Život je sacra zajímavej.
Vydalo nakladateľstvo Cesta, Brno, 2013,129 s.

Mystika je umění vidět. Jde v ní o bojové umění nezbytné v utkání s profánnem. Mystika usvědčuje profánno ze lži. Ne, nic, absolutně nic není obyčejné, Bohem neobydlené. Je jenom tajemné, či lépe, tajemně zvoucí (str.36).

Obľúbený český spisovateľ páter Marek Orko Vácha1 prichádza v tomto roku k svojim čitateľom s knihou rozhovorov s pátrom Karlom Satoriom, v rokoch 1992 - 2003 mníchom v Sept-Fons a v súčasnosti farárom v Dobříši pri Prahe. Kniha zaujala čitateľov natoľko, že tento dialóg dvoch kňazov o podstatných otázkach viery sa stal víťazným titulom v ankete čitateľov Katolického týdeníka v roku 2013.

Čitateľa knihy poteší základná pravdivosť a otvorenosť, s akou sa títo dvaja kňazi rozprávajú o veľmi ťažkých, ale pritom základných veciach.

Dojemne znie spomienka pátra Satoria, v časoch československej normalizácie mladého kňaza, ktorý sa starostlivo venoval svojim farníkom. Navštívili ho dvaja veľmi starí ľudia, ktorí ho zaskočili otázkou: „Pán farár, povedzte nám niečo o Pánu Bohu, potrebujeme silu a útechu. Ako sa máme modliť, chodíme stále dokola. Čo to znamená zatiahnuť na hlbinu? Satoria si ešte po rokoch spomína na ten pocit bezradnosti a zahanbenia, najradšej by ich nevidel a nevidel ani seba. A chcelo sa mu utiecť.

I keď v knihe sledujeme aj životný príbeh tohto dnes šesťdesiatročného kňaza, zaujmú nás najmä nečakané a hlboké odpovede na otázky, ktoré si kladú mnohí z nás.

Dozvieme sa niečo o detstve Karla Satoriu, jeho krásnom vzťahu k otcovi, jeho ceste ku kňazstvu a prvých rokoch jeho života vo farnostiach ako mladého snaživého kaplána. V roku 1991 bol už generálnym vikárom pre Brnenskú diecézu. Práve v tom čase požiadal o uvoľnenie z pastorácie a ako hovorí: „Chcel som odísť niekam, kde by ma naučili modliť sa a rozumieť cestám vedúcim do Božej blízkosti.“ Keďže mal túto predstavu spojenú s trapistami, a to na základe kníh Thomasa Mertona2 , stal sa jedným z tých českých sympatizantov kontemplácie, ktorí sa po návšteve šiestich európskych trapistických kláštorov dostali do kláštora Sept-Fons vo Francúzsku. Tak sa tento kláštor otvoril českému živlu a bol tu aj prísľub založenia kláštora v Čechách. 3

Ako človek v zrelom veku, je Satoria v kláštore na jednej strane šťastný zo svojho dobrého rozhodnutia, ale je k istým skutočnostiam kritický, možno až príliš. S odstupom času vyčíta kláštoru najmä rezignáciu na duchovné umenie, konkrétne umenie modlitby. Zdá sa mu, že tento kláštor, podobne ako mnohé iné kontemplatívne komunity, znížil latku pre toto umenie. Obyčajný čitateľ však ťažko posúdi nakoľko je táto kritika objektívna. Toto jeho zanietenie pre kvalitu posilňuje u Satoria i poznanie, že práve teraz nastáva čas autentických a cielene kontemplatívnych komunít.

A prečo toto veľké zanietenie pre dobrú budúcnosť benediktínskej spirituality v dnešných časoch? Satoria cíti potrebu služby kontemplatívnych komunít pre dnešné ľudstvo. V šestnástom storočí plnili pre ich súčasníkov podobný účel diela sv. Terézie z Avily a sv. Jána z Kríža.

Satoria cíti, že je potrebné dosahovať určité majstrovstvo v modlitbe a vedieť ho aj učiť iných. Cituje Jána Pavla II., ktorý si povzdychol: „Ľuďom nechýba zmysel pre hlboké až mystické prežívanie viery, čo im chýba, sú majstri.“ Satoria konštatuje, že nezáujmom o vyššie poschodia kresťanskej spirituality sa kresťanstvu upiera jeho celistvosť, a tým aj príťažlivosť. Ak hovorí Karol Rahner o existenčnej nutnosti mystického rozmeru kresťanstva, potom hovorí o veľkej službe kresťanov svetu. Objavenie hĺbok je schopné zastaviť človeka v jeho životnom úteku. Poznanie hlbiny vlastného činu, rast v poznaní zákonitosti prenikania do miest, kde sa to deje, je schopné človeka zaujať, zabrzdiť a zachrániť mu ľudský charakter života.

Táto kniha rozhovorov je náročná kniha. Poznám ľudí, ktorí ju pokladali za takú ťažkú, že ju ani nedočítali, a tiež viacerých, ktorí ju prečítali už niekoľkokrát. Otvára však čitateľovi nové pohľady. Že je táto problematika v súčasnosti ozaj žiadaná, svedčí aj nový televízny cyklus, ktorý sa knihou inšpiroval. Televízna stanica NOE vysiela od októbra 2013 každý mesiac deväťdesiatminútovú reláciu s názvom: Jde o život – Rozhovory Marka Orko Váchy s Karlem Satoriou na duchovní témata. Odporúčam si ju pozrieť aspoň z archívu.

Autorka je spolupracovníčka revue Impulz.1 - Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (narodený v roku 1966 v Brne) je český rímskokatolícky kňaz, teológ, prírodovedec, pedagóg a spisovateľ. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity odbor molekulárna biológia a genetika. Je administrátorom farnosti v Lechoviciach, kaplánom Rímskokatolíckej akademickej farnosti pri kostole Najsvätejšieho Salvádora a prednostom Ústavu lekárskej etiky na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Špecializuje sa na otázky evolučnej biológie a lekárskej i environmentálnej etiky. Známe sú jeho knihy: Místo, na němž stojíš, je posvátná země; Modlitba argentinských nocí; Loď a ďalšie.
2 - Thomas Feverel Merton (1915 - 1968) bol americký trapistický mních, kňaz, mystik, spisovateľ a básnik. U nás je známa najmä jeho kniha Hora sedmi stupňů.
3 - V roku 2002 založili prvý trapistický kláštor v ČR a to v Novém Dvoře na Karlovarsku. Vybudovali ho mnísi z materského kláštora Sept-Fons, pričom značný podiel na organizačnej stránke zakladania mal práve K. Satoria, rehoľným menom Martin.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.