Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Blažej Belák

Čislo 3/2013 · Daniel Hevier · Čítanosť článku: 1974
 

BÁSEŇ

Blažej Belák (1938) pracoval v Matici slovenskej a Slovenskej národnej knižnici ako bibliograf, neskôr bol redaktorom Spolku sv. Vojtecha, zbieral a upravoval povesti, prekladal poéziu i teologickú literatúru a je básnik. Jeho zbierku Postupne sa usmievam (1969) súkromne radím medzi najpozoruhodnejšie básnické výkony šesťdesiatych rokov. Potom sa na celých tridsaťsedem rokov básnicky odmlčal, až po roku 2000 vydal ďalšie dve básnické zbierky. Tá posledná z roku 2012 má názov Sedem košov odrobiniek. Názov implicitne evokuje biblickú tematiku. A naozaj: sú to zvláštne básne. Niečo medzi anekdotou, básňou v próze, reflexiou či podobenstvom. Ak sú to podobenstvá, tak sú to podobnosti s našimi životmi. Belák si vyberá z biblickej lektúry udalosti, ktoré všetci dobre poznáme, a posúva ich do súčasnosti. Zachej nie je mýtnik, ale finančník, chromí nie sú mrzáci, čo chodia za Kristom, ale my, hriešnici, stojaci vo fronte na spoveď. Kulisy sa menia, paravány doby stačí vymeniť – a máme žeravé jadro aktuálnosti. Táto poézia zrejme osloví racionálne typy, ktoré chcú aj v básňach nájsť racionálno či moralitu. Áno, Belákove básne sú tak trochu moralitami, ale nie sú mravokárske. Autor si uvedomuje, že básnik má mať poslanie nielen pestovať obrazotvornosť, roztvárať imagináciu, ale aj kázať a kárať. V tom sa jeho status blíži starozákonným prorokom a vizionárom.

Blažej Belák

Hladný zástup

Päť jačmenných chlebov a dve ryby
toľkému zástupu neveriacich,
čo sa chystajú na sviatky,
nevystačí ani na Veľký týždeň.
Problematické je najmä
usadiť ich
za jeden stôl.

Vo farskom kostole

Toľko slepých, chromých a ochrnutých
ako v našom meste
okrem Svätého písma nikde nenájdete.
pred veľkými sviatkami
nás všetkých môžete vidieť
trpezlivo
stáť
na jednej nohe
a opakovať si hriechy
v dlhom rade pred spovednicou.

Finančník Zachej

Na planom figovníku sedí,
malý ako dvadsaťhaliernik, obchytaný
úžerníkmi a lakomcami,
sedí, sedí a machináciami si zarába.
Zachej, poď dolu,
ideme k tebe na návštevu!
Potešený, že aj jeho si
ktosi naozaj Veľký
a Nepoškvrnený úžerou všimol,
finančník Zachej zaplesá v duši
a schádza náhlivo dolu z figovníka.
Ešte dnes,
skôr ako slnko zapadne,
finančník Zachej
rozdá majetok chudobným,
iba dvadsaťhaliernik si nechá
do zvončeka.

Ucho ihly

Po dlhých rokoch
náš sused veľkopodnikateľ
bol na svätej omši
po pohrebe komusi z blízkej rodiny.
Tam sa dopočul
o podmienkach vstupu
do večného kráľovstva. A hľa,
ešte v ten večer sme ho zazreli
cez štrbinu v plote,
ako sa pokúša
vzadu za garážami
potajomky prepchať
svoje veľké strieborné audi
za tri a pol milióna
aj s rezervou
cez ucho ihly.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.