Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Impulz

(štvrťročník)

Vydáva

Hlbiny s.r.o.

Redakčná rada

Vladimír Palko (predseda)
Michal Čop
Jozef Haľko
Daniel Hevier
Timotej Križka
Ján Krupa
Martin Leidenfrost
Pavol Minárik ml.
Thomas Piatak (USA)
Pavol Smolík
Gabriela Smolíková
Peter Šoltés
Juraj Šúst

Ekonomická rada

Michal Dyttert
Albert Otruba

Redakcia

šéfredaktor Jaroslav Daniška
jazyková úprava Mária Svobodová
grafická úprava Miroslav Cipár

Adresa redakcie

Lovinského 12
811 04  Bratislava

Telefón

0918 702 861
02/6231 9954

E-mail

predplatne@impulzrevue.sk
impulz@impulzrevue.sk

Reg. č. MK 4880/13
ISSN 1336-6955

Cena výtlačku: 4 eurá
Ročné predplatné: 15 EUR

Copyright © 2005-2024 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.