Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Zasvätenie pápeža Františka Fatimskej Panne Márii

Číslo 2/2013 · František Mikloško · Čítanosť článku: 2963
 

Pápež Pius XII. povedal, že „Fatima je najväčší Boží zásah do dejín sveta a Cirkvi od čias apoštolov.“ Keď na výročie prvého fatimského zjavenia 13. mája 1981 bol na pápeža Jána Pavla II. spáchaný atentát, tento pochopil, že Fatima v jeho živote presahuje tú oddanosť k Panne Márii, ktorú v sebe dovtedy nosil. 25. marca 1984 (túto možnosť dal aj na 24. marec), sa rozhodol spolu s biskupmi sveta zasvätiť svet a osobitne Rusko Panne Márii, aby tak zadosťučinil prianiu Márii, ktoré tlmočila trom malým pastierikom vo Fatime. 13. mája 2010 navštívil Fatimu Benedikt XVI. a pri svätej omši pred Svätyňou Panny Márie Fatimskej povedal: „Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené.“ A na záver v kázni ešte povedal: „Nech týchto sedem rokov, ktoré nás delia od stého výročia zjavení, urýchlia ohlásené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na slávu Svätej Trojice.“ Pápež František bol zvolený 13. marca 2013 a vzápätí dvakrát požiadal lisabonského patriarchu kardinála José Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panne Márii. Tento spolu s biskupmi Portugalska tak urobil 13. mája 2013. Slová Pia XII. o Fatime sa teda akosi napĺňajú. Fatima tvorí os udalostí, ktoré sa vo svete i v Cirkvi v ostatných desaťročiach odohrávajú, a na výrokoch a činoch posledných dvoch pápežov vidíme, že tieto udalosti nekončia, naopak, možno sa blížime k ich zavŕšeniu.

Pokiaľ ide o modlitbu a akt zasvätenia pontifikátu pápeža Františka Fatimskej Panne Márii, dotknem sa jej obsahu i samotného aktu odzadu. Na konci medzinárodnej eucharistickej slávnosti 13. mája, po chvíli zasvätenia prečítal Mons. Antonio Marto pútnikom posolstvo adresované Apoštolskou nunciatúrou v Portugalsku Lisabonskému patriarchovi, v ktorom nunciatúra komunikuje, že „Svätý Otec prejavil spokojnosť z iniciatívy a hlboké uznanie za to, že splnil jeho túžbu...“. Možno sa teda domnievať, že pápež poznal text zasvätenia a odobril ho.

V modlitbe zasvätenia sa v treťom bode spomína fatimské proroctvo a osobitne „človek odetý v bielom“. Samozrejme, s veľkou dávkou opatrnosti, ale okolnosti tohto pomenovania z tretej časti fatimského zjavenia je hodné si pripomenúť: „V oslnivom svetle, ktorým je Boh sme videli...bielo oblečeného biskupa. Vytušili sme, že je to Svätý Otec. Rôzni ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na jej vrchole bol veľký kríž z hrubých kmeňov...skôr ako sem Svätý Otec došiel, prechádzal veľkým polozbúraným mestom, rozochvený, kolísavým krokom, skrúšený bolesťou a trýzňou sa modlil za duše mŕtvych, ktorých na ceste stretal; keď došiel na vrchol hory a padol na kolená pri päte veľkého kríža, bol zabitý skupinou vojakov, ktorý na neho vystrelili niekoľko rán z pušiek a niekoľko šípov; rovnako zomreli jeden po druhom ostatní biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy rôznych vrstiev a postavení.“

Prvá a druhá časť modlitby zasvätenia sa dotýka dvoch ústredných tém: obrátenia a reformy Cirkvi. Tento pápež bol zvolený túžbou kardinálov i veriacich po reforme Cirkvi. Po odstúpení pápeža Benedikta XVI. sa rozprúdila medzi kardinálmi i vatikanistami veľká diskusia o potrebe reformy Cirkvi. Štyristotisíc veriacich na celom svete sa v tejto atmosfére modlilo za kardinálov, aby zvolili za pápeža človeka, ktorý tejto potrebe i túžbe vyjde v ústrety. Pápež František, ktorý bude v decembri toho roku sláviť sedemdesiatsedem rokov, od prvej chvíle nenecháva nikoho na pochybách, že chce kráčať touto cestou. Cestou, ktorá by priniesla nádej a jar Cirkvi na starom kontinente Európy, ktorá Cirkev už akoby nepotrebovala. Nádej pre tretí svet, kde Cirkev prejavuje veľkú vitalitu, ale kde zápasí s obrovskými materiálnymi problémami ľudí. Nádej do multikulturálnych napätí, kde sa voči kresťanstvu znovu rozbieha obrovská vlna prenasledovania a utrpenia. A tak vieme pochopiť slová modlitby zasvätenia „ ...ochraňuj ho v tvrdých chvíľach utrpenia, aby prekonal v láske skúšky, ktoré mu obnova Cirkvi prinesie... “

V modlitbe zasvätenia čítame: „Ty si ukázala modlitbu ako rozhodujúcu cestu pre obrátenie.“ A v tomto je vlastne aj jadro celého zasvätenia, obnovy a sily v prípadnom utrpení. Modlitba, ako výzva svetu pre tento čas. „Uč Cirkev, ...byť vždy viac ľudom, ktorý sa modlí, v spoločenstve so Svätým Otcom ... a tiež v tichom spoločenstve s predchádzajúcim pápežom, Jeho Svätosťou Benediktom XVI. ...“ V ostatnom čase, akoby sa zrýchľoval čas. Prežívame udalosti, ktoré si niekedy kliesnili cestu storočiami. A my máme možnosť byť pri nich. Sme pri nich ako „vyvolený“ ľud Boží. Pán Boh nás všetkých k nim povolal. A nechce od nás ani veľa. Chce len, aby sme sa v modlitbe obrátili, a aby sme spolu s pápežom „rozlišovali a identifikovali cesty“ Aby sa nemohlo o nás raz povedať: „...a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia“(Lk  19,44).

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.