Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Editoriál

Číslo 2/2013 · Jaroslav Daniška · Čítanosť článku: 2269
 

Vážení čitatelia a priatelia revue Impulz!

Pre Impulz je tento rok vo viacerých ohľadoch prelomovým. Začali sme vychádzať v apríli roku 2005. Prvé číslo bolo pripravené do tlače krátko po smrti blahoslaveného Jána Pavla II. a pred zvolením jeho nástupcu Benedikta XVI. Keď časopis vyšiel, Joseph Ratzinger sa práve stal pápežom. Dá sa teda povedať, že sme „benediktovským“ časopisom. Od prvého čísla, od článku George Weigela, až podnes sme sa tomuto veľkému pápežovi venovali a jeho teologické dielo a pamiatku budeme naďalej pestovať. Benedikt XVI. však tento rok abdikoval a okrem iných vážnych a historických dôsledkov, sa to v obraznom zmysle dotýka aj našej revue. Z nového pápeža máme radosť a privítali sme jeho pontifikát v predchádzajúcom čísle. Zmeny sú však čas od času potrebné všade a tento moment – po tridsiatich troch vydaných číslach – akoby sám ponúkal príležitosť, aby sme sa v niečom zlepšili.

V prvom rade sme rozšírili a posilnili redakčnú radu. Som nesmierne rád, že môžem oznámiť, že našimi novými kolegami sa stali páni Daniel Hevier, Martin Leidenfrost a Pavol Minárik mladší. V každom jednom prípade ide o významný posun. S Danielom Hevierom prichádza po prvý krát na naše stránky poézia. Básne sme doteraz príležitostne recenzovali, odteraz ich budeme aj uverejňovať. Garantom selekcie, občasným komentátorom diela zosnulých a často zabudnutých básní, ale aj pôvodných, nových a nádejných autorov sa stane práve tento významný slovenský básnik a umelec. O básniach sme v našej revue uvažovali od začiatku, bol to jeden zo snov zosnulého Petra Smolíka, sme preto nesmierne radi, že sa konečne môže splniť a obohatiť náš spoločný časopis. Martin Leidenfrost je prvým neslovenským členom redakcie. Všetci doterajší členovia, vrátane Thomasa Piataka, boli pôvodom Slovákmi. Azda to malo na počiatku svoj zmysel, ale už dlhšie sa nám javilo, že sme toto obmedzenie prekonali. Martin Leidenfrost je rakúsky spisovateľ, dlhodobo žijúci na Slovensku. V Impulze debutoval svojou esejou o zmysle slovenských dejín (Sú Slováci vyvoleným národom? Impulz 1/2012), ale už predtým preukázal, že rozumie rovnako Slovensku, ako dobe a jej problémom. K jeho písaniu okrem iného nevyhnutne patrí cestovanie, cit pre osobnostný detail a humor. Vďaka Martinovi Leidenfrostovi tak tieto a ďalšie jeho talenty obohatia náš spoločný časopis. Pavol Minárik ml. je akademický ekonóm žijúci v Prahe. Jeho texty mali v Impulze už dávnejšie svoje miesto, jeho prítomnosť v redakčnej rade prinesie iný posun: vďaka nemu sa budeme viac venovať aj ekonomickým problémom v širšom zmysle slova, prekladom a hlbším analýzam, ktoré vysvetľujú príčiny a dôsledky chudoby a bohatstva. Azda je v tom niečo „františkovské,“ že v čase, keď bude pápež naliehavejšie upozorňovať na sociálne problémy sveta, budeme o nich písať viac aj my.

Na to, aby časopis mohol vychádzať, sú rovnako ako autori potrebné aj peniaze. Keďže Impulz trpí ich nedostatkom, rozhodli sme sa ustanoviť nový orgán: ekonomickú radu revue Impulz. Poslaním rady bude zháňanie peňazí, sponzorov a mecénov, bez ktorých by Impulz nikdy nemohol existovať. Je mi potešením oznámiť, že na čele rady stojí bývalý poslanec a občasný dopisovateľ časopisu Pavol Minárik a jej členmi sú Michal Dyttert a Albert Otruba, ktorí tiež v minulosti publikovali svoje texty na našich stránkach. Všetci traja sú zanietenými priaznivcami revue a za ich pomoc a podporu im už teraz nesmierne ďakujem.

Treťou zmenou, ktorej cieľom je zlepšenie kvality časopisu je zmena vydavateľa. Až doteraz, takmer deväť rokov a tridsaťštyri čísel, bol našim vydavateľom Michal Vaško a jeho Vydavateľstvo M. Vaška v Prešove. Rád by som sa mu za to poďakoval, nebyť jeho vydavateľstva, ktoré navždy budeme považovať za materské, len ťažko si možno predstaviť vznik a rozvoj revue Impulz v jej súčasnej podobe a kvalite. Rozhodli sme sa však pre zmenu a od ďalšieho čísla budú vydavateľom časopisu Hlbiny. Cena časopisu - jednotlivého výtlačku ani predplatného - sa nemení, mení sa iba číslo účtu, na ktoré sa bude uhrádzať predplatné.

Drahí priatelia,

Impulz je v pravom zmysle slova našim spoločným časopisom. Bez vás, vášho záujmu, podpory a občas aj trpezlivosti, by strácal zmysel. Pevne verím, že zmeny, ktoré sme urobili zlepšia úroveň časopisu a že nám pomôžu okrem zachovania vašej priazne aj nájsť nových čitateľov. Máme aj ďalšie plány a sny, ako z nášho časopisu urobiť ešte kvalitnejší a dôležitejší európsky žurnál. Ale nič z toho nepôjde bez vás. Sme si toho vedomí, najmä v zlomových chvíľach, kedy okrem iného cítime aj silu mnohých modlitieb. Časopis však spoločne netvoríme iba pre seba a našu komunitu, chceme ním povedať slovo aj v našej spoločnosti a krajine. Robíme tak preto, že vnútorne cítime, že to musíme robiť. Je to zvláštny dvojitý tlak, na jednej strane ho cítime v svojom okolí, v dobe so všetkou jej hrubosoťu, krutosťou a stádovitosťou, ešte dôležitejšie je, že ho cítime vo svojom vnútri, v svedomí. Kríza a osobné spory sa nevyhýba nikomu a postihli aj spoločenstvo našej Cirkvi. Veríme však, že ak má mať táto skúška zmysel, musí sa zraziť s niečim odolnejším a trvalejším – s kultúrou. A katolícka kultúra, hodná svojho mena, musí ašpirovať na to, že prekoná a preváži dobovú módu, osobný hriech či najrôznejšie slabosti.

Ďakujem vám za vašu priazeň, želám príjmené čítanie a trvalý pocit, že sa spoločne podieľame na niečom, čo má zmysel a čo nás presahuje.

Jaroslav Daniška
šéfredaktor

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.