Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

70

Číslo 1/2017 · redakcia · Čítanosť článku: 3368
 

Sedemdesiatka je číslom plnosti, František Mikloško narodeniny oslávil spolu s plnou sálou Pálffyho paláca. Publikum bolo generačne, profesijne, svetonázorovo aj politicky pestré, bolo prítomných niekoľko názorových prostredí, ktoré dnes už nespája nikto iný. Tak ako František niekedy cíti úzkosť v jednom prostredí, či z jedného prostredia, na oslave nedokázal skryť radosť zo stretnutia rôznych prostredí.

Oslovili sme niekoľkých priateľov a známych Františka Mikloška a požiadali ich o text venovaný životu a dielu jubilanta. Vo viacerých textoch sa bude prelínať náboženstvo, politika a kultúra, rôzni autori akcentujú rôzne aspekty, bude to miestami rôznorodý Mikloško. Mikloško je síce jeden, ale keďže spája minimálne dve prostredia, vytvára to viacero odrazov a možných pohľadov.

Po textoch venovaných jubilantovi nájde čitateľ niekoľko textov venovaných témam, ktoré Františka Mikloška dlhodobo zaujímajú a ktorým sa venuje. Sú to všetko mimoriadne texty a eseje, viaceré s historickou hodnotou. Verím, že zaujmú nielen jubilanta.

Napokon rovnako ako básne, ktoré predeľujú celé číslo a hľadia dušu. Príjemné čítanie.

Copyright © 2005-2024 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.