Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Známe i neznáme Rusko

Číslo 3/2010 · Gabriela Rakúsová · Čítanosť článku: 2949
 

Valerij Kupko, Ivana Kupková: Krátky slovník ruskej kultúry 20. storočia, Prešov 2009

Autori tento slovník pokladajú za základ budúceho veľkého slovníka ruskej kultúry, na ktorom budú pracovať rusisti aj z iných krajín.

Manželia Kupkovci do predmetnej publikácie zahrnuli najmä umeleckú kultúru - hudbu, divadlo, kinematografiu, výtvarné umenie, a to prostredníctvom biografie a tvorby konkrétnych osobností. Uvádzajú však aj „základné informácie o umeleckých smeroch, združeniach, časopisoch, kultúrnych ustanovizniach a štátnych inštitúciách ovplyvňujúcich chod kultúry...“ Autori vychádzali jednak z faktu, že takýchto publikácií je na Slovensku minimum, a jednak z toho, že „v dôsledku nedostatočnej informovanosti dochádza (najmä v médiách) ku skreslenému pohľadu na ruskú kultúru“. V. Kupko a I. Kupková sa úspešne pousilovali postaviť osobnosti a javy ruskej kultúry posledných desaťročí do správneho svetla ich hodnotenia, ukázať, že aj v období socializmu a komunizmu existovala v Rusku popri oficiálnej kultúre i kultúra alternatívna, teda vznikali umelecky hodnotné diela, s ktorými sa slovenský záujemca málokedy mohol dostať do kontaktu alebo vôbec o nich nevedel. Výpočet mien hudobníkov, výtvarníkov, režisérov, scenáristov i hercov by bol dlhý, v knihe si ich však jednotlivo ľahko nájdeme, keďže autori ich uviedli v prehľadnom, encyklopedickom systéme.

Tých 150 strán Krátkeho slovníka ruskej kultúry 20. storočia je kvalitným predobrazom slovníka veľkého, na ktorý sa môžu tešiť všetci záujemcovia o túto, v posledných rokoch často odsúvanú súčasť svetovej kultúry.

Gabriela Rakúsová
Autorka je literárna kritička a publicistka.

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.