Impulz Revue Impulz Revue na Facebooku Aktuálne · Archív · Objednávka · Kontakt

Editorial

Číslo 3-4/2016 · redakcia · Čítanosť článku: 1636
 

Milí čitatelia a priatelia, držíte v rukách nové číslo revue Impulz, tentokrát s témou čísla, ktorá je venovaná Poľsku. Náš severný sused je pre nás blízky-neznámy. Na jednej strane máme toho veľa spoločného, najmä katolicizmus a blízku reč, Poliakov v posledných rokoch aj viac stretáme, viac o nich čítame, a predsa im aj v základných veciach nerozumieme. Lepšie povedané, aj keď sa snažíme porozumieť, nie celkom chápeme vývoj v Poľsku a často vedome či podvedome nesúhlasíme.

Je to tak už od Štúra. Niektorí romantici, najmä Chalupka, s Poliakmi otvorene sympatizovali, Štúr bol ale na Poliakov prísny. A nielen kvôli Rusku. „Ako by mohli pomôcť iným, keď nie sú v stave pomôcť si sami, hoci by to potrebovali? (...) Poliaci bojovali na všetkých európskych barikádach, no neprinieslo im to ani slávu, ani úžitok.“

Štúr poznal Poľsko a jeho dejiny podstatne lepšie, ako dnešní intelektuáli. Platí to aj pre väčšinu tých, ktorí o Poľsku píšu. Až príliš sú ponorení do súčasnosti, nevnímajú formujúci vplyv poľských dejín, tradície a politickej filozofie, ktorá Poľsko robí tak iným v porovnaní s väčšinou Európy, o Rusku ani nehovoriac.

Rozhodli sme sa to preto napraviť a ukázať, čo formuje Poľsko, aký hlas a ozvena z jeho dejín ho robí tak iným, aký je jeho katolicizmus, čo znamená poľský mesianizmus a ako možno vysvetliť, že Poliaci sú kvôli idei, ktorej veria, pripravení na najväčšiu možnú obeť. Zmysel poľských dejín sa líši od toho, čo poznáme pod touto otázkou vo zvyšku strednej Európy. Používa naše kategórie, prežíva rovnaké historické obdobia, a predsa je tamojší katolicizmus, nacionalizmus či uvažovanie o štáte iné, ako u nás.

V čísle, ktoré držíte v rukách, je viacero ďalších textov, na ktoré si dovolím upriamiť vašu pozornosť. Daniel Pastirčák napísal laudatio na tvorbu Lukáša Borzíka, skladateľa vážnej hudby a pedagóga, ktorý sa napriek svojmu mladému veku už celkom iste radí medzi najvýznamnejších sakrálnych skladateľov posledného obdobia. Borzíka pritom inšpirujú Pastirčákove texty, Pastirčák teraz píše, čo pre neho znamená Borzíkova hudba.

K Rusku a Ukrajine už bolo povedané azda všetko. A predsa existuje text, ktorý v našej diskusii chýbal, pohľad, ktorý pritom nemožno ignorovať. Je to text Alexandra Solženicyna, ktorý konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom dávno predvídal a obával sa ho. Keď sa do tohto textu začítate, nájdete v ňom nielen prorocké slová, ale aj niečo, čo dnes tak zúfalo potrebujú o Ukrajincoch počuť Rusi. K tomuto textu sa oplatí prečítať aj recenziu Vladimíra Palka o jednej z najdôležitejších kníh o súčasnom Rusku, ktorú nájdete v závere časopisu.

A ešte jeden príklad. Recenzujeme a uvažujeme o slovách Cyrila Vasiľa z obsiahleho knižného rozhovoru, vedie nás to k úvahe o stave našej Cirkvi, o jej prednostiach, ale najmä o tom, prečo si musí klásť vyššie ciele a odvážnejšie nároky, ako je tomu v poslednom čase.

Milí priatelia,

Impulz má problém vychádzať pravidelne, ale keď už vyjde, kladie na seba takéto vyššie ciele. Prosím vás preto aj naďalej o vašu podporu a priazeň. Potrebujeme jedno, aj druhé. A keď toto číslo dostanete, vedzte, že pre vás pripravujeme ďalšie a tentokrát tak jedinečné, aké sme doteraz nikdy neurobili. Bude to špeciálne číslo so špeciálnym obsahom. Azda dobrý dôvod na to, aby ste zostali našim predplatiteľmi a prípadne nám pomohli získať ďalších čitateľov vo vašom okolí.

Spolu s kolegami vám prajem príjemné čítanie!

Jaroslav Daniška
šéfredaktor

Copyright © 2005-2022 Impulz, všetky práva vyhradené.
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.